Foto © Sam Rentmeester

Cross-WUR programma's

De complexiteit van de mondiale uitdagingen waarvoor we staan, vereist dat we nog meer de nadruk leggen op multidisciplinair werken en op het bereiken van synergie in ons fundamenteel en toegepast onderzoek. Binnen WUR werken we daarom aan het verder verbeteren van de samenwerking tussen verschillende onderdelen van de organisatie en het investeren in onderzoeksthema's op het raakvlak van onze expertisegebieden.

De onderzoeksthema's van WUR omvatten het gehele onderzoeksportfolio en koppelen onze organisatieonderdelen (onderzoek en universiteit) thematisch aan elkaar. Dit verhoogt de synergie van onze kennisontwikkeling.

Onderzoeksthema's

5 Strategische investeringsthema's

De vijf investeringsthema's zijn strategische onderwerpen waarmee we specifieke aspecten van onze expertiseontwikkeling kunnen benadrukken.

Investeringsthema's

Wageningen Global Sustainability Programme

Het Wageningen Global Sustainability Programme wordt gefinancierd door Wageningen University & Research en investeert in onderzoeks- en onderwijsprojecten waarbij partners in lage- en middeninkomenslanden nauw betrokken zijn. Bij elk project moet worden aangegeven hoe het bijdraagt aan de Sustainable Development Goals van de VN.

Wageningen Global Sustainability Programme

In 2015 namen de Verenigde Naties de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aan: 17 doelen en 169 targets voor people, planet en prosperity voor de komende 15 jaar. Veel onderzoek van WUR is verbonden met de Sustainable Development Goals.

SDG's

Onderzoeksscholen

Het onderzoek aan Wageningen University wordt uitgevoerd door leerstoelgroepen. Elke groep, geleid door een hoogleraar, heeft zijn eigen expertise binnen het domein "gezonde voeding en leefomgeving". Wageningen University leidt zes onderzoeksscholen (graduate schools) binnen een overkoepelende organisatie.

Onderzoeksscholen

Programma's op specifieke onderwerpen

ERRAZE@WUR: pandemieën

ERRAZE@WUR is een WUR-breed onderzoeksprogramma gericht op het voorkomen van pandemieën en de impact ervan te beperken.

ERRAZE@WUR

Gerrit Grijns Initiative: voeding

In de Gerrit Grijns Initiative werken meer dan 25 hoogleraren van WUR samen aan innovaties die voeding duurzamer en gezonder maken.

Gerrit Grijns Initiative