Maritiem beleid

Maritiem beleid

De zee wordt voor steeds meer economische doeleinden, zoals energie, visserij, transport, aquacultuur en recreatie, gebruikt. Dit brengt vele uitdagingen en vraagstukken rondom economie, ecologie, markt en keten, en bestuur met zich mee. Wij dragen via onderzoek, analyse en inzichten bij aan het creëren van oplossingen. Dit doen wij vanuit kennis over voedselproductie (maritiem en land) en wetenschappelijke expertise over sectoren, modellen en ondernemerschap. We kijken naar de nationale en internationale beleidscontext en bouwen op onze (inter)nationale databestanden. Zo dragen we bij aan een duurzame benutting van de zee.