Natuur verwaarden

Overheden, bedrijven en burgers nemen het initiatief in het behoud en verbetering van de natuur. De één houdt zich bezig met het versterken van de biodiversiteit, de ander zet zich in voor het behoud van het platteland en een derde is bezig met de verbinding tussen burger en natuur, via bijvoorbeeld groene recreatie. Zo ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden om met respect voor de natuur, meer waarde te creëren. Maar wat is hier eigenlijk voor nodig? Wij tonen mogelijkheden voor beleidsmakers, agrariërs en recreatieondernemers om effectief de natuur te verwaarden. En zo bij te dragen aan de versterking van de natuur in Nederland.

Waarde creëren voor en mét de natuur

De eeuwenoude relatie tussen landbouw en natuur staat vandaag de dag sterk in de belangstelling. Hoe zorgen we voor een gezonde balans tussen het benutten van natuur voor bijvoorbeeld recreatie en landbouw en het behoud en beheer van natuur? Hierbij zien wij een uitdaging om op zoek te gaan naar verdienmodellen waar  de natuur een vast onderdeel van is. Kern van het verdienmodel is dat niet alleen geld wordt verdiend met bijvoorbeeld agrarische productie. Er wordt ook waarde gecreëerd voor en mét de natuur. Bijvoorbeeld bedrijven die hun agrarische productie en –omgeving combineren met het leveren van diensten aan de samenleving. Van agrotoerisme en boerderijwinkels tot zorglandbouw, korte ketens en agrarisch natuurbeheer.

Kansen voor landbouw

Kortom, er zijn kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Kansen om de natuur te verwaarden, opbrengsten uit de natuur te vermarkten en eigenschappen van de natuur te benutten in bedrijfsvoering. Dit vraagt om innovatieve ondernemers en beleidsmakers die inzicht hebben in het belang van het verwaarden van natuur om zo de natuur van een verdienmodel te voorzien.

Wageningen Economic Research ontwikkelt verdienmodellen en bedrijfsconcepten

Wageningen Economic Research voert voor beleidsmakers onderzoek uit naar de mogelijkheden van het verwaarden van natuur. Ook ondersteunen wij ondernemers in de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en bedrijfsconcepten. Samen bepalen wij de meerwaarde van natuur en vertalen deze naar meerwaarde voor beleid en bedrijfsvoering.

Alvast aan de slag?

Om u alvast op weg te helpen, hebben wij op basis van eerder onderzoek naar onderwerpen als natuurlijk kapitaal, biodiversiteit, inclusieve landbouw en boerderijrecreatie een lijst veelgestelde vragen samengesteld. Deze lijst biedt beleidsmakers en ondernemers antwoorden, inspirerende voorbeelden en uitdagende inzichten. Staat uw vraag daar niet bij? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.

Hoe maak ik mijn boerenbedrijf meer natuurinclusief?
lees meer
Wat is er nodig om vergroening in de veehouderij mogelijk te maken?
lees meer
Hoe kan natuur dienen als motor nieuwe economische activiteiten?
lees meer
Ik wil zelf aan de slag met verduurzaming. Waar begin ik?
lees meer