Met echte en eerlijke prijzen bouwen aan een duurzaam voedselsysteem

Echte en eerlijke prijzen

Wageningen Economic Research onderzoekt hoe echte en eerlijke prijzen zijn opgebouwd en kunnen worden ingezet om te komen tot een duurzaam voedselsysteem.

In de prijzen van voedselproducten door de hele keten heen zijn de kosten voor mens en milieu veelal nog niet meegerekend. Voorbeelden hiervan zijn milieukosten, zoals CO2-uitstoot en de druk op biodiversiteit, en sociale kosten, zoals gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Met true pricing kunnen consumenten weloverwogen keuzes maken en wordt de transitie naar duurzamere productie en consumptie van voedsel bevorderd.

Lees meer over lopende onderzoeksprojecten: