Visserij

Cijfers over visserij

De Nederlandse en ook Europese visserijsector staan voor grote uitdagingen: waar de zee eerder alleen bevaren werd door de marine, koopvaardij en visserij, vinden er nu veel meer economische activiteiten op de Noordzee plaats.

De aanleg van een groot aantal windparken zal de situatie op de Noordzee drastisch veranderen. Als compensatie zullen er wellicht delen van de Noordzee aangewezen worden als natuurgebied, waar niet of beperkt gevist mag worden. Dit alles zorgt ervoor dat de visserijsector zich zal moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Onze experts volgen de ontwikkelingen op de voet en zorgen voor data en duiding.

Ketenpartijen stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, traceerbaarheid en transparantie. En ook de maatschappij wordt steeds kritischer ten aanzien van kwaliteit, productiewijze en gevolgen voor ecosystemen.

Quota, zeedagen en gesloten gebieden

Visbestanden zijn niet onuitputtelijk. De overheid reguleert via gedetailleerde regelgeving met quota, zeedagen en gesloten gebieden. In toenemende mate is er aandacht voor effecten van de visserij op de zeebodem, overboord gezette bijvangst (discards) en natuur. Vernieuwing en innovatie zijn van groot belang om aan veranderende maatschappelijke eisen te voldoen.

Het feit dat de economisch zeer rendabele en relatief weinig bodemberoerende pulsvisserij verboden werd is een tegenvaller voor de sector. Momenteel wordt er gezocht naar een andere duurzame vismethode.

Toekomstscenario’s visserij

Wageningen Economic Research schetst onder andere toekomstscenario’s voor de visserij, waarin zowel de ecologische, biologische, economische en sociale aspecten van de visserij aan de orde komen.

Als geen ander zijn wij op de hoogte van wet- en regelgeving en de effecten hiervan op de sector. Denk hierbij aan de aanlandplicht en duurzaamheidskeurmerken en certificering. Ook het vinden van nieuwe markten of producttoepassingen door middel van market intelligence is een toegevoegde waarde van Wageningen Economic Research. Innoveren en een proactieve opstelling zijn essentieel voor de visserijsector.

Lees ook