Real-time Impact onderzoek

Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee u tijdens de uitvoering van projecten regelmatig de effectiviteit van het programma kunt analyseren. Dit in tegenstelling tot evaluaties of studies die alleen kijken of én voor wie een project heeft gewerkt na afloop ervan.

Op basis van de resultaten kunnen organisaties hun ondersteuning tijdens de uitvoering effectiever maken en meer impact hebben.

De methode is met hoge wetenschappelijke accuratesse ontwikkeld en draagt daarom ook sterk bij aan de algemene onderbouwing van een effectieve ondersteuning van bedrijven in ontwikkelingslanden. Tot slot helpt deze methode organisaties om tijdens het project een hoge mate van verantwoording af te leggen aan hun financiers.

In ons werk in de ontwikkelingssector zien we vaak dat er veel gegevens worden verzameld, terwijl veel van die gegevens niet worden gebruikt om te leren van of aan te tonen wat voor wie en onder welke omstandigheden werkt. De methode die we hebben ontwikkeld is voor een groot deel gebaseerd op de gegevens die de organisaties zelf al verzamelen. Dit bespaart kosten en stelt organisaties in staat om meer controle te hebben over het soort impactinformatie dat wordt verzameld.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan