Consumentenonderzoek rond voedingsgedrag

Consumentenonderzoek rond voedingsgedrag

Hoe komen consumenten tot hun voedselkeuze en hoe is een keuze te beïnvloeden? Experts van Wageningen Food & Biobased Research doen onderzoek naar keuzegedrag bij specifieke doelgroepen, naar de smaakbeleving van producten en naar de effecten van voeding op welzijn en gezondheid.

Consumentenonderzoek: sensorisch en real life testing

Het sensorisch onderzoek wordt in een hiervoor speciaal ingericht ruik- en proeflaboratorium uitgevoerd. Hiernaast hebben Wageningse experts de mogelijkheid observaties te doen in een natuurlijke omgeving, zoals:

  • real life tests: waarin producten bijvoorbeeld over een periode van tijd kunnen worden aangepast (bv met minder zout, met alternatieve eiwitten of met minder vet) om te volgen wat het effect op de consumptie en de waardering is;
  • mood rooms: een omgevingssimulatie met behulp van projectie, geluid en geur waarbij zoveel mogelijk de natuurlijke situatie wordt nagebootst (bijv. die van een supermarkt of vliegtuig). Verschillende metingen (bv. met camera’s of van oogbewegingen) registreren hoe mensen reageren op prikkels uit hun omgeving;
  • de thuisomgeving: met behulp van deze onderzoeksmethode is het mogelijk inzicht te krijgen in hoe mensen thuis omgaan met producten. Voordeel van deze methode is dat consumenten producten kunnen gebruiken op de manier die ze gewend zijn.

Specifieke doelgroepen: senioren en kinderen

Wageningen Food & Biobased Research beschikt over een eigen seniorenconsumentenpanel en een uitgebreid netwerk van scholen, kinderdagverblijven en sportclubs voor het uitvoeren van sensorisch onderzoek en consumentenonderzoek.

Gedrag beïnvloeden

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe de voedselkeuze van consumenten via communicatie gericht te beïnvloeden is. Mensen kiezen vooral uit onbewuste motieven voor een product, bijvoorbeeld omdat het lekker ruikt of mooi gepresenteerd is, omdat ze een knorrende maag hebben, of uit gewoonte. Rationele overwegingen blijken vaak een ondergeschikte rol in het aankoopgedrag te spelen. Door aanvullend onderzoek te doen naar de onderliggende motivaties van consumenten voor het al of niet eten van bepaalde voeding, kan een blijvend effect op het gedrag worden bereikt. Daarnaast wordt onderzocht hoe consumenten ondersteunt kunnen worden bij een gezonder voedingspatroon. Bijvoorbeeld door aanpassingen in productaanbod of de omgeving waarin men kiest en ook door consumenten persoonlijk te motiveren en adviseren.

Emoties

Sensorische eigenschappen als smaak, geur en textuur spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een voedingsmiddel, maar ook de emoties die het product oproept. Wageningen Food & Biobased Research combineert verschillende state-of-the-art technieken om die emoties in kaart te brengen. Zo hebben wij, samen met een aantal technische en wetenschappelijke partners, een toolbox ontwikkeld waarmee te meten is welke emoties consumptie van een product teweeg brengt. De testen meten emoties aan de hand van o.a. gezichtsuitdrukking, hartslag en lichaamstemperatuur. De toolbox is uitvoerig getest bij zowel kinderen als volwassenen, in verschillende testomgevingen.