Fermentatie Wageningen

Fermentatietechnologie voor duurzame chemicaliën en voedingsingrediënten

In de loop der tijd is het gebruik van micro-organismen voor bioconversie in verschillende vormen vaak toegepast, zoals bij de productie van gefermenteerde voedingsmiddelen, de synthese van zowel bulk- als fijne chemicaliën, en de afbraak van ongewenste stoffen. Wageningen Food & Biobased Research wil de industrie helpen bij het gebruik van microbiologie om concepten te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijk welzijn, met name op het gebied van milieu-impact en gezondheid.

Microbiële celfabrieken

Bij fermentatie kunnen micro-organismen worden beschouwd als fabriekjes gevuld met de moleculaire machines die nodig zijn voor het aansturen van de aaneenschakeling van reacties die unieke bioconversies opleveren. Om optimaal gebruik te kunnen maken van micro-organismen voor het synthetiseren van biobased producten, het produceren van gefermenteerde plantaardige voedingsmiddelen of het faciliteren van biologische afbraak is een diepgaande expertise in microbiologie nodig die zich uitstrekt over moleculaire, fysiologische en industriële dimensies.

Wageningen Food & Biobased Research heeft tientallen jaren ervaring in het opstellen en realiseren van concepten voor nieuwe toepassingen van microbiële celfabrieken en optimalisatie van bestaande microbiële processen in de industrie. Ons team beschikt over de juiste expertise voor het gebruik van synthetische biologische hulpmiddelen voor de genetische manipulatie van diverse micro-organismen, het uitvoeren van microbiële fermentatie, van microtitratie tot industriële schaal, en het gebruik van screening met een hoge doorvoer om onbekende microbiële conversies te identificeren of inzicht te krijgen in relatief onbekende conversies.

Fermentatie in voedsel

Wageningen Food & Biobased Research is er trots op de thuisbasis te zijn van een unieke groep interne experts met ervaring op het gebied van microbiologische fysiologie, groeifenotypescreening, fermentatieopschaling/-afschaling, downstream verwerking en testen van voedseltoepassingen. Onze inspanningen hebben geleid tot de ontwikkeling van een experimentele pijplijn gericht op het optimaliseren van microbiële voedselprocessen, waarbij overwegingen van productkwaliteit, toepasbaarheid en uitdagingen in verband met procesopschaling integrale onderdelen vormen van elk project. Onze huidige klanten en partners zijn onder andere gefermenteerd-voedselfabrikanten, probioticaproducenten, raffinaderijen in de landbouw (en aanverwante productstromen) en smaaklaboratoria.

Als het gaat om precisiefermentatie zijn we al enkele decennia beroemd op het gebied van de eiwitproductie met Pichia Pastoris, waarbij een bijzondere nadruk wordt gelegd op de productie van diverse voedingsproducten, waaronder zuiveleiwitten, plantaardige vleeseiwitten, voedselsmaken, structurele eiwitten (gelatines) en enzymen.

Biobased Producten

Nieuwe fermentatieprocessen versnellen de ontwikkeling van concurrerende bulk- en fijnchemicaliën en zelfs die van eindproducten zoals bioplastics. Onze vaardigheid in genetische manipulatie strekt zich uit over een breed scala aan micro-organismen, waaronder de Pseudomonas-, Corynebacterium - en Clostridium-soorten, alsook de Yarrowia, Cryptococcus, Pichia Pastoris, Monascus ruber, Hansenula polymorpha en andere gisten. Op basis van onze praktische kennis op het gebied van biokatalyse en fermentatietechnologie ontwikkelen we hoogwaardige chemicaliën, met een focus op moleculen met meerdere actieve groepen, zoals diolen, diaminen, dicarbonzuren en hydroxyzuren. Voor veel van deze chemische precursoren voor belangrijke kunststoffen en andere materialen zijn er nog geen duurzame biobased processen beschikbaar.

Van lab naar pilot naar industriële schaal

Ons geavanceerde laboratorium is uitgerust met ultramoderne microbiële kweekfaciliteiten, met de mogelijkheid om pH-gecontroleerde, fed-batchkweken op een nauwkeurige schaal van 1-2 ml uit te voeren. Daarnaast beschikken we over meerdere 2L-bioreactoren die voldoen aan de industrienorm en geschikt zijn voor zowel aerobe als anaerobe omstandigheden, waardoor we een veelzijdig platform voor geavanceerd onderzoek en experimenten kunnen aanbieden. Voor de productie op pilotschaal hebben we ter plekke fermentatiecapaciteit, variërend van 20 liter tot 100 liter, met uitgebreide ervaring in voedselproductie. Onze onderzoeken naar up- en downstream verwerking en toepassing omvatten een gezamenlijke aanpak met interne experts, waardoor een naadloze overgang van fermentatie naar de uiteindelijke productformulering kan worden gegarandeerd, en waarbij het gefermenteerde product vaak rechtstreeks wordt gebruikt in toepassingsonderzoeken.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.