Antibiotica SCAN-test

Antibiotica worden in de veeteelt gebruikt ter behandeling en preventie van dierziekten. Om ongewenste residuen van deze stoffen in eetbare weefsels te voorkomen, zijn in de Europese Unie maximumgehalten aan residuen (MRL's) vastgesteld. Producten die in de EU verkocht worden, moeten aan deze eisen voldoen. Zelfcontrole is een belangrijk instrument om de betrouwbaarheid van producten te waarborgen.

(SCAN)-tests, een microbiologische screeningmethode om antibioticaresten in vers vlees (van pluimvee, varkens of runderen), vis, melk en eieren vast te stellen. De volledige methode omvat vijf individuele testplaten; voor elke klasse antibiotica (tetracyclinen, quinolonen, sulfonamiden, aminoglycosiden en macroliden/ß-lactams, is een SCAN-test beschikbaar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Snelle en gevoelige screeningtest voor detectie van antibiotica

SCAN test
  • Detectie van antibiotica in pluimvee, vlees, vis, melk en eieren
  • Snel (resultaat na overnachtincubatie)
  • Betrouwbaar
  • Gevoelig
  • Ter plekke toe te passen
  • Goedkoop

Snel en betrouwbaar

De SCAN-tests zijn gebaseerd op het rechtstreeks aanbrengen van vleesvocht of gehomogeniseerd ei of melk op een groeimedium, dat geënt is met een gevoelige testbacterie. Na overnachtincubatie wordt de aanwezigheid van antibioticaresiduen aangetoond door de vorming van groeiremmingszones rond de gaatjes in het monster. De SCAN-tests zijn gevalideerd overeenkomstig EU-richtlijn 2002/657/EG en tonen detectielimieten op of onder de EU MRL's.

De SCAN

De SCAN-tests worden aanbevolen door de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie voor hun zelfcontroleprogramma met betrekking tot antibioticaresiduen. Jaarlijks worden ca. 25.000 kippenborsten met Pluimvee SCAN-tests gescreend op tetracyclinen of quinolonen.