Pesticiden

De mens staat vaak aan het eind van een hele voedselketen. Dierlijke producten kunnen sporen van pesticiden bevatten. Consumptie van deze stoffen kan leiden tot een verminderde gezondheid. Het Nationaal Referentie Laboratorium voert voor pesticiden wettelijke onderzoekstaken uit.

Wageningen Food Safety Research is Nationaal Referentie Laboratorium voor pesticiden in producten van dierlijke oorsprong.

Het gaat hierbij onder meer om de volgende pesticiden in Verordening (EU) 2017/625:

  • Carbamaten en pyrethroïden (groep B2c stoffen)
  • Organochloorpesticiden (groep B3a-stoffen)
  • Organofosforpesticiden (groep B3b-stoffen) in producten als vlees, vet, lever, nier, melk en eieren

Specifieke expertise

Wageningen Food Safety Research heeft specifieke expertise op het gebied van de analyse van pesticiden in producten van dierlijke oorsprong, maar ook op het gebied van de hieraan gerelateerde wetgeving, methode ontwikkeling, validatie en kwaliteitscontrole, en de borging van Official Field Laboratories (OFL's; laboratoria die monsters analyseren in het kader van officiële EU en nationale controle- en monitoringsprogramma’s).

Als NRL adviseert Wageningen Food Safety Research de Nederlandse overheid in technische zaken gerelateerd aan dit NRL-domein, zijn wij de schakel tussen EU-RL en OFL's, organiseren wij vergelijkende testen en ringtesten, en voeren wij analyses uit in het kader van bevestiging en arbitrage.