Over Wageningen Food Safety Research

Wageningen Food Safety Research doet hoogwaardig onafhankelijk onderzoek naar veilig en betrouwbaar voedsel. Wij werken met name voor de Nederlandse overheid en onze belangrijkste opdrachtgevers zijn het ministerie van LNV en de NVWA.

Opsporen van schadelijke stoffen en besmettingen

We meten residuen, toxines, contaminanten en microbiële en virale besmettingen in voedsel en diervoeders.

Het is onze taak om bij te dragen aan risicobeoordelingen, trends in de voedselproductieketen te volgen, nieuwe risico’s vast te stellen, voedsel op echtheid te controleren en forensisch onderzoek te doen.

Referentielaboratorium en trainingsactiviteiten

Daarnaast is WFSR een nationaal en Europees referentielaboratorium en  verzorgen wij een breed scala aan trainingsactiviteiten.

Wettelijke Onderzoekstaken (WOT)

WFSR voert Wettelijke Onderzoekstaken uit voor de Nederlandse overheid. Op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving moet het ministerie van LNV taken uitvoeren op het gebied van voedselveiligheid. Denk hierbij aan opsporing, toezicht en handhaving. WFSR helpt de overheid hierbij met analyses, expertise en faciliteiten. Dit worden Wettelijke Onderzoekstaken genoemd.

Bekijk de video

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Accreditatie

Wageningen Food Safety Research is geaccrediteerd voor ISO 17025 en ISO 17043 door de Raad voor Accreditatie.

•ISO 17025 scope L014

•ISO 17043 scope R013

Een deel van ons onderzoek wordt uitgevoerd op basis van referentiemethodes. Dit zijn methodes die gepubliceerd zijn door een normalisatie-instituut. Extra informatie over deze methodes welke wij conform of gelijkwaardig daaraan uitvoeren, kunt u in dit document vinden. Meer informatie over onze accreditatie staat op de website van de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl). Type in de zoekbalk Wageningen Food Safety Research en kies voor Organisaties.

Geschiedenis Wageningen Food Safety Reseach

Wageningen Food Safety Research is een samenvoeging van het RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het nieuwe instituut valt onder Wageningen University & Research en is op 1 juni 2019 van start gegaan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan