Project

Non-animal predictions of the behaviour of chemicals in the body

Terwijl de mogelijkheden toenemen om toxiciteit van stoffen te meten met celkweken in het lab, is er steeds meer behoefte aan methoden die de vertaalslag van deze gegevens naar de mens kunnen maken. Computermodellen die de beschikbaarheid van stoffen in het lichaam voorspellen, spelen een cruciale rol in deze vertaalslag. Het voeden van deze modellen met stof-specifieke informatie zonder dierexperimentele gegevens blijft echter een uitdaging. Dit geldt in het bijzonder voor processen die verband houden met actieve opname in de darm en uitscheiding in de nieren van stoffen.

Dit project zal gebruik maken van nieuwe darmorganoïdemodellen (mini-darm) en geïmmortaliseerde niercellen als nieuwe methodes om inputgegevens af te leiden om de complexe processen die betrokken zijn bij de opname en uitscheiding van stoffen te kunnen beschrijven in de computermodellen. De innovatie van het project ligt in het aanpakken van kennislacunes in proefdiervrije methoden die het gedrag van stoffen bij de mens voorspellen als cruciaal hulpmiddel bij de "nieuwe generatie proefdiervrije risicobeoordeling".

AF-18070 Figure 1.png

Publicaties