Preventieve diergezondheid

Wageningen Livestock Research zet in op preventieve gezondheid om de veerkracht en weerbaarheid van dieren in de veehouderij te verbeteren. Samen met agrarische ondernemers, onderzoekers en experts uit het bedrijfsleven richten wij ons op het ontwikkelen van relevante indicatoren en tools die bijdragen aan de gezondheid van dieren.

  • Preventieve diergezondheid

Wij werken graag met u samen aan:

  • Veerkrachtige dieren in de veehouderij
  • Management van transitiefasen bij melkvee
  • Precisielandbouw & early warning systemen

Kennis en oplossingen voor gezonde dieren

In onze onderzoeken naar veehouderijsystemen staat het dier en preventieve zorg centraal. Gezonde, sterke dieren zijn veerkrachtiger, omdat ze minder afhankelijk zijn van medicatie en minder last hebben van ziekten. Wij werken graag met u samen aan oplossingen om de veerkracht van dieren te verbeteren, door aan de hand van indicatoren de veerkracht te meten.

Klik op de afbeelding om deze uit te vergroten
Klik op de afbeelding om deze uit te vergroten

Tools om veerkracht bij dieren te verbeteren

Wij werken onder andere aan het ontwikkelen van tools om de veehouderij veerkrachtiger te maken voor risico’s op het gebied van welzijn en gezondheid. Vervolgens kijken we samen welke aanpassingen mogelijk zijn om de veerkracht te vergroten. Zoals specifieke hokverrijking om ziektes te reduceren bij biggen, of het kiezen voor een meer bedrijfsspecifieke huisvesting.

Samen werken aan preventieve diergezondheid

De veranderende leefomgeving van mens en dier blijft vragen om nieuwe kennis en inzichten. Zo verandert het klimaat, wat bijvoorbeeld leidt tot meer hittestress bij koeien. Is er toenemende druk van ‘nieuwe’ virussen en andere ziektekiemen. En hebben we te maken met een omslag naar een meer circulaire economie. Welke rol is binnen deze veranderingen weggelegd voor het ‘zelfregulerend vermogen’ van dieren? Wageningen Livestock Research heeft veel expertise in huis en werkt samen met de sector en het bedrijfsleven aan passende oplossingen voor actuele vragen.

Veerkracht bij vleeskippen

Een duurzame en renderende veehouderij

Wageningen Livestock Research beschikt over kennis en ontwikkelt nieuwe kennis. Die zetten we in voor een duurzame en renderende veehouderij.

> Lees verder over wat wij bieden als kennispartner

Opdrachtgevers
Wij doen onderzoek voor het landbouwbedrijfsleven, de toeleverende industrie, voedingsbedrijven, sectororganisaties, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wereldwijd.