Natuurambitie grote wateren

(BO-43-021.03) - De kern van het thema Natuurambitie Grote Wateren is samen te vatten als 'het realiseren van meer natuurlijke dynamiek in de Rijkswateren - de Rivieren, de Zuidwestelijke Delta, het Ijsselmeergebied en de Waddenzee - in combinatie met kansen voor economisch medegebruik. Deze ambitie moet op een kosteneffectieve manier in samenhang met de uitvoering van het deltaprogramma en de implementatie van de Natura 2000 natuurbeheerplannen voor de Rijkswateren gerealiseerd worden. Zowel beleidsonderzoek als veldonderzoek vindt plaats binnen dit thema.

Projecten 2020