Natuurinclusieve landbouw

(BO-43-023.01) - Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel met het ecosysteem als uitgangspunt en is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van die natuurlijke omgeving en deze integreert in de bedrijfsvoering.

Om tot natuurinclusieve landbouw en een effectiever agrarisch natuurbeheer te komen, is inzicht nodig in zowel de ecologische, de sociaal-maatschappelijke en bedrijfseconomische aspecten als ook de organisatie van de keten van natuurinclusieve landbouw. Al deze aspecten krijgen aandacht binnen dit thema.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder een andere code (BO-11-020).

Projecten 2020