Systeeminnovatie veehouderij

(BO-43-013.01) - De maatschappelijke druk om de veehouderij te verduurzamen blijft groot. Centraal staat de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij mede gericht op dierenwelzijn en diergezondheid en het beperken van de gevolgen voor de volksgezondheid en de omgeving, de verbetering van het welzijn en de gezondheid van gezelschapsdieren.

In dit thema wordt gezocht naar integrale duurzame veehouderijsystemen voor de verschillende diersectoren. Dit wil zeggen inclusief beheersing van de (broeikasgas)emissies, behoud van de biodiversiteit, 80% weidegang in 2020, en met verbetering van het diermanagement en de zorg voor jonge dieren waarbij ingrepen bij dieren zoveel mogelijk weggelaten.

In 2017 bestond dit thema onder de naam Duurzame veehouderij (BO-20-013)".

Projecten 2020: