Project

Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt

De PPS Uireka legt zich in belangrijke mate toe op het versterken van de duurzaamheid en weerbaarheid van de teelt van uien in Nederland. Het project zal zich richten op het ontwikkelen van bouwstenen die bijdragen aan de ontwikkeling van een integrale aanpak van belangrijke ziekten en plagen zoals Fusarium, stengelaal en insecten als uienvlieg, bonenvlieg en trips.

In al deze gevallen zal nauw samengewerkt worden met andere systeem- en thematische gerichte PPS-en en projecten om zodoende de effici├źntie van de ingezette gelden te garanderen en de ontwikkelde bouwstenen in een integraal kader te plaatsen maar ook om de kans op succes van het onderzoek te vergroten. Daarnaast zal de PPS zich richten op het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor het kiemremmingsmiddel male├»ne-hydrazide en zal aandacht besteed worden aan de invloed van droogte met oog op de klimaatverandering (klimaatadaptatie). Het doel is om belangrijke inzichten te verwerven die een integraal duurzame uienteelt dichterbij brengen: beduidend minder emissies, geringere afhankelijkheid van chemische middelen, bijdragen aan biodiversiteit en klimaatbestendig. Daarmee is de impact op de sector en de maatschappij benoemd. Voor de wetenschap zal deze PPS kostbare inzichten opleveren over relaties tussen gewas, teeltwijze en plaag dan wel ziektebeheersing. Dit is nodig om op basis hiervan belangrijke tools voor de teelt te ontwikkelen, want uiteindelijk moet de boer er toepassingen uit halen. De nadruk zal niet zozeer liggen op de ontwikkeling van individuele, op zichzelf staande tools, maar op integrale aanpak die soms ook een grondige verandering van teeltwijze (bijvoorbeeld strokenteelt) nodig zal maken.

Dit PPS-voorstel maakt tevens deel uit van het Programma Plantgezondheid.

Publicaties