Taken van de CDM

De CDM heeft de volgende taken:

  • Toetsing van stoffen en co-vergistingsmaterialen op basis van het hiervoor vastgestelde protocol: Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet
  • Toetsing van het risico op emissies bij gebruik van dierlijke mest op andere wijze dan voorgeschreven in het Besluit Gebruik Meststoffen, op basis van het hiervoor vastgestelde protocol: Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest
  • Beantwoording van vragen over dierlijke forfaits en co-vergistingsmaterialen in het kader van handhaving van de Meststoffenwet door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Vaststellen van de wetenschappelijke uitgangspunten voor de jaarlijkse berekening van ammoniak- en broeikasgasemissie uit de landbouw.
  • Review van het jaarlijkse rapport van RIVM en Wageningen Economic Research over de monitoring van implementatie van derogatie in Nederland.
  • Onderhoud van dierlijke forfaits (excreties en gasvormige emissies) die in het kader van de Meststoffenwet worden toegepast.
  • Op verzoek van het ministerie van LNV kan de CDM beoordelingen (reviews) uitvoeren van wetenschappelijk rapporten over aspecten die van belang zijn voor de Meststoffenwet.
  • Het vaststellen van mestverwerkingspercentage in het kader van het mestbeleid.