Meer over straatbomen

Vakbladen

Laan- en straatbomen in het buitenland

Duitsland: GALK-Strassenbaumtest

In Duitsland word al sinds 1975 door het Arbeitskreis Stadtbäume van de GALK (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz) onderzoek gedaan naar de gebruikswaarde van straatbomen. De opzet is vergelijkbaar met het Nederlandse gebruikswaarde onderzoek. In verschillende Duitse steden zijn proefbeplantingen aangelegd. Verschil met het onderzoek in Nederland is dat de beoordeling door de beheerders zelf wordt gedaan, er is bij dit werk geen onderzoeksinstelling betrokken. Informatie over het onderzoek en de resulterende Strassenbaumliste vindt u op de site van het AK Stadtbäume.

Duitsland: Baum des Jahres

Ook in Duitsland wordt jaarlijks een boom van het jaar gekozen. Voor 2013 is dat de Malus sylvestris. Informatie over deze boom en de acties daaromheen, en over de bomen van de voorgaande jaren is te vinden op deze site.

Denemarken: Arboretum Hørsholm

Vermeerderingstuinen

Hoofdactiviteit van de Vermeerderingstuinen is de productie en verkoop van voortkwekingsmateriaal van fruitgewassen en houtige boomkwekerijgewassen. Het beleid is erop gericht om voor de boomkweker uitgangsmateriaal van topkwaliteit te produceren: virusvrij ent-, stek- en oculatiehout alsmede jonge planten en onderstammen voor verdere vermeerdering.

LTO

Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. De boomkwekers zijn binnen LTO verenigd in de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten.

De groene stad

Op deze site heeft u toegang tot diverse artikelen en opinies die vanuit verschillende invalshoeken over het sociale, maatschappelijke, ecologische of economische belang van het groen zijn verschenen. 

Anthos

De Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en bolproducten stelt zich ten doel de gemeenschappelijke en individuele belangen te behartigen van groothandelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten en op te treden als hun algemeen vertegenwoordiger in binnen- en buitenland.

Stadswerk

Vereniging Stadswerk Nederland is dé beroepsvereniging voor gemeentelijke managers en (beleids)medewerkers op het gebied van de ruimtelijke inrichting en het milieu. Zij hebben allen de zorg voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Stadswerk stelt zich ten doel de deskundigheid van de leden - en via hen - ook die bij gemeenten en bedrijven in het vakgebied te bevorderen.

PlantScope

U treft hier op één plek een breed en diep assortiment van in Nederland geproduceerde en verhandelde sierteelt- en fruitgewassen. Bloemen, bolgewassen, boomkwekerij-producten met product- en sfeerfoto's en een beschrijving van de correcte naam en andere identiteitsgegevens.