Samenwerking binnen project Straatbomen

Het project Straatbomen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De uitvoering ligt bij Wageningen Plant Research in samenwerking met Naktuinbouw en Schalklinde10.

Financier

Productschap Tuinbouw

Productschap Tuinbouw

Het Productschap Tuinbouw (PT) is het samenbindend platform in de tuinbouwsector. De Nederlandse tuinbouw telt 55.000 voornamelijk kleinere bedrijven uit alle lagen van de tuinbouwkolom. Door de krachten te bundelen ontwikkelen zij kennis en kracht op een niveau dat ze afzonderlijk nooit zouden kunnen bereiken. Het PT komt op voor de belangen van telers, vermeerderaars, veredelaars, im- en exporteurs, fabrikanten, veilingen, hoveniers, detail- en groothandel en hun medewerkers.

Uitvoerende partijen

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Wageningen Plant Research

Wageningen Plant Research integreert kennis tot direct toepasbare oplossingen voor groene ketens. Het onderzoek richt zich op duurzame bedrijfssystemen, kwaliteitsmanagement in de keten, teeltsturing, plantgezondheid, efficiënte benutting van hulpbronnen en inrichting van groene ruimte. PPO is dé schakel tussen praktijk en wetenschap.

Naktuinbouw

Naktuinbouw

Naktuinbouw (Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw) bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw met name gericht op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast biedt Naktuinbouw de nationale en internationale tuinbouwsector een breed dienstenpakket aan. Dit alles op het gebied van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen.

Schalklinde10

Schalklinde10

Projectcoördinator P. Schalk. Schalklinde10 is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau voor de groene sector. Te denken valt aan advies bij onteigening, aan- of verkoop van kwekerij, bedrijfsbeëindiging, wijziging van bedrijfsrechtsvorm, scheiding of samengaan van bedrijven, wildschade, spuitschade, kwaliteitsgeschillen, waardebepaling van bomen enz.