Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij: leerarrangementen in het groen

Project

Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij: leerarrangementen in het groen

Voor niet alle leerlingen is het reguliere primair en voortgezet onderwijs de beste plek om zich optimaal te ontwikkelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat onderwijsboerderijen geschikt zijn voor het leveren van maatwerk voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Onderwijs op de boerderij: een mogelijke- of onmogelijke oplossing buiten het reguliere onderwijs?

Een netwerk van ongeveer vijftien onderwijsboerderijen wil weten welke strategie├źn kunnen bijdragen aan het realiseren van een professionele, effectieve en duurzame onderwijsboerderij-sector. Er is echter weinig bekend over de huidige situatie. Daarnaast ontbreekt een theoretische onderbouwing van waarom onderwijsboerderijen een passende onderwijsvorm zouden kunnen zijn voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De Wetenschapswinkel gaat het netwerk op alle drie de punten helpen bij dit onderzoek.

Met dit project brengen we allereerst de huidige situatie in kaart (hoeveel onderwijsboerderijen zijn er, hoeveel en welke leerlingen komen daar, en hoe is dit geregeld?). Ten tweede leveren we een theoretische onderbouwing van waarom onderwijs op de boerderij een (on)mogelijke oplossing is voor het probleem. Als uit het onderzoek blijkt dat onderwijsboerderijen een goede plek kunnen zijn voor leerlingen voor wie het regulier onderwijs minder passend is, beschrijven we een aantal passende strategie├źn ter ondersteuning van de professionalisering van deze sector.