Online cursus Stressvrij omgaan met de koe

Cursus

Online cursus Stressvrij omgaan met de koe

Deze online cursus richt zich op het stressvrij omgaan met koeien. Belangrijk uitgangspunt is een diergericht management, waarbij u de koe en hoe deze de omgeving ervaart centraal zet. Er worden verschillende vragen besproken, zoals: Hoe ervaart een koe zijn omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Hiermee kunt u het werken met en hanteren van koeien beter afstemmen op de behoeftes van de dieren, met als gevolg minder stress voor dier én mens.

Organisator Wageningen Academy
Duur 3-4 uur online en 4 uur voor praktijkdeel
Locatie Online
Prijs € 145,00

Wat leert u tijdens deze cursus?

Na het met goed gevolg afsluiten van deze online cursus weet u:

  • Op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat.
  • Wat de gevolgen van deze angst zijn op melkproductie, gezondheid, welzijn en werkgemak.
  • Welke manieren van omgang met de koe het gedrag van de koe be├»nvloeden.
  • Welke punten u kan oppakken in de omgang met koeien, specifiek om dierenwelzijn, arbeidsgemak, en uiteindelijk bedrijfsresultaten te verbeteren.
  • Hoe u de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een melkveehouderij. Op aanvraag kan dit programma ook dienen als mbo en/of hbo onderwijs lesstof. Neem hiervoor contact op met de programmamanager.

Hoe is het programma opgebouwd?

De online cursus bestaat uit verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio en opdrachten. Het programma is opgebouwd uit 4 modules, die logisch op elkaar volgen, een online toets en een praktijksessie. Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Na het succesvol
afronden van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Cursusleider

Deze cursus is ontwikkeld door Dr. M. A. W. (Marko) Ruis, Wageningen Livestock Research. In overleg met Marko bepaalt u uw persoonlijke leerdoelen en praktijkdeel. Voor inhoudelijke vragen en leertraject vragen kunt u hem benaderen.

Aanmelden voor deze cursus

Bovenaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor de cursus 'Mens-dier interactie in de varkenshouderij'.

Er is ook een gratis cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' via Groen Kennisnet beschikbaar. U volgt dezelfde inhoud, maar ontvangt geen examen, persoonlijke leerdoelen en praktijkdeel.

Veelgestelde vragen

FAQ

Meer cursussen en trainingen

Agenda

Maatwerk

Nieuwsbrief

Aanmelden