Inkoop

Wageningen University & Research voert een duurzaam inkoopbeleid. In het Strategisch Plan 2019-2022 is de ambitie geformuleerd:

In ons inkoopbeleid zetten we ketens onder druk om transparant, duurzaam, circulair en vrij van moderne slavernij te werken

We volgen, zover mogelijk, de duurzaamheidscriteria van de Rijksoverheid, zoals gepubliceerd op www.mvicriteria.nl. Daarnaast worden bij elke aanbesteding aanvullende criteria, zoals internationale sociale voorwaarden, overwogen en waar mogelijk gehanteerd. Daarbij kan het duurzaamheidspanel van medewerkers en studenten worden geraadpleegd.

Voorbeelden van MVI bij inkoop

Begin 2020 is een visie op circulariteit gelanceerd. Dit markeert de overgang van een afvalbeleid naar een circulaire economiebeleid. De circulariteitsstrategie├źn gelden als uitgangspunt voor nieuwe contracten met leveranciers. Opdrachtnemers zullen, als experts op het gebied van circulariteit in de markten waar zij actief zijn, WUR helpen zoeken naar oplossingen om het circulaire economiebeleid concreet in te vullen.

Om meer bij te dragen aan inclusiviteit stuurt WUR vanaf 2020 bij iedere aanbesteding actief aan op een zo groot mogelijke inzet van personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Recent is dit gebeurd bij de aanbesteding groenvoorziening, waarbij zes personen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn aangenomen.

In 2020 is een contract afgesloten voor Mobility as a Service, kortweg MaaS. Hierbij heeft WUR met de dienstverlener afgesproken dat binnen 2 jaar alle zakelijke autokilometers (300.000 km/jaar) volledig elektrisch zullen zijn en dat de dienstverlener zich inspant om gebruikers te verleiden meer openbaar vervoer en de fiets te gebruiken in plaats van de auto. 

Duurzaam inkoopproces

De afdeling Inkoop bekijkt bij elk inkoopcontract of ze de producten en diensten duurzamer kunnen inkopen en wat dat kost. Ook nemen de inkopers duurzaamheidsaspecten op in alle projectplannen en vermelden ze de resultaten in de eindrapportages. Dit beleid om duurzaam in te kopen is van toepassing op alle producten; van bouwmaterialen tot koffiebekertjes en op diensten zoals schoonmaken.

Voor elk contract, waarbij de afdeling Inkoop betrokken was bij de afsluiting, wordt een contractmanager aangewezen. In de contractfase voert de contractmanager managementgesprekken met de leverancier, waarbij ook de afspraken over duurzaamheid en MVO worden gevolgd. Indien een leverancier zich niet houdt aan de gemaakte afspraken zal de contractmanager de leverancier hierop aanspreken.

De afdeling Inkoop werkt volledig digitaal bij de inkooptrajecten. Het bestelproces en het factureringsproces verloopt digitaal met een elektronisch bestelsysteem. Ook wordt het ongevraagd toesturen van papieren catalogi en folders door leveranciers niet op prijs gesteld. Omdat het om grote aantallen orders en facturen gaat, wordt daardoor aanzienlijk minder papier, tonercartridges en postvervoer gebruikt.