Duurzaam inkoopbeleid van WUR

Wageningen University & Research voert een duurzaam inkoopbeleid. Hiermee willen we ketens onder druk zetten om transparant, duurzaam, circulair en vrij van moderne slavernij te werken.

We volgen de duurzaamheidscriteria van de Rijksoverheid. Bij elke aanbesteding nemen we belangrijke duurzaamheidsaspecten mee. Dit geldt voor alle diensten en producten die WUR inkoopt. Daarnaast worden aanvullende criteria overwogen en waar mogelijk gehanteerd. Denk hierbij aan internationale sociale voorwaarden, zoals de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook het inzichtelijk maken van de (inkoop)keten om deze positief te beïnvloeden voor mens en maatschappij (bijvoorbeeld door moderne slavernij tegen te gaan en een eerlijk loon te stimuleren) en voor de planeet (door biodiversiteit en circulariteit te stimuleren).

Onze circulariteitsvisie als uitgangspunt 

WUR’s circulariteitsvisie vormt een belangrijk uitgangspunt voor aanbestedingen en nieuwe contracten met leveranciers. Zo vraagt WUR aan leveranciers van deelconcepten (met elektrische auto’s en e-bikes) om medewerkers te verleiden minder gebruik te maken van de auto en meer gebruik te maken van deelvervoer en openbaar vervoer. Daarnaast investeert WUR in duurzame oplossingen als een Warmte Koude Opslag (WKO) en worden er gesprekken gevoerd met leveranciers om bijvoorbeeld op het gebied van Food & Beverage extra stappen te maken. Met nog duurzamere koffie en veel aandacht voor het borgen van mensenrechten op koffie- en thee plantages.