Blended

Cursus Omgaan met een pandemie

Dat er een volgende pandemie komt is vrijwel zeker, maar we weten niet wanneer of in welke vorm deze zich zal aandienen. Corona heeft ons geleerd dat we een uitbraak alleen samen tot stilstand kunnen brengen. Het delen van kennis en ervaringen tussen organisaties en sectoren is cruciaal om praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Om als organisatie beter ingericht te zijn voor een volgende gezondheidscrisis, is kennis van andere disciplines vereist. Daarom bundelen voor deze cursus de universiteiten uit Eindhoven, Wageningen en Utrecht hun krachten.

Organisator EWUU Alliance
Duur Acht modules van 3,5 tot 6 uur, plus zelfstudie van 6 uur per module.
Prijs € 2.975,00

Deze cursus wordt aangeboden door alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht

In deze korte interdisciplinaire cursus:

 • Verwerf je basiskennis over de verspreiding, preventie en bestrijding van besmettelijke ziektes.
 • Krijg je handvatten aangereikt om je organisatie te helpen om te gaan met een pandemie.
 • Maak je kennis met de wijze waarop andere sectoren met een pandemie geconfronteerd worden.

Voor wie is deze cursus?

Voor mensen die invloed hebben op hoe hun organisatie omgaat met de impact van een pandemie. Denk aan beleidsmedewerkers uit verschillende lagen van het openbaar bestuur, professionals op het terrein van orde en veiligheid, facility managers, onderzoekers, architecten, ecologen, economen, zorgprofessionals, bio-medici, managers onderwijsinstellingen etc.

Voorwaarden voor deelname

De cursus vereist geen specifieke vooropleiding, maar er wordt uitgegaan van hbo/wo werk- en denkniveau.

Deze cursus wordt aangeboden door alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht. Er wordt geput uit de wetenschappelijke expertise binnen de alliantie door de inzet van:

 • Modellen voor voorspellen en beheersen vanuit de TU/e
 • Systeem-analytisch denken vanuit de WUR
 • Sociologische, beleidsmatige- en bestuurlijke inzichten vanuit de UU
 • Medische kennis vanuit het UMC Utrecht

Programma en onderwerpen

De cursus is blended van opzet en bestaat uit acht modules met wisselende leer- en werkvormen. Met blended bedoelen we een mix van online en face-to-face leeractiviteiten. De modules zijn samengesteld door docenten van de UU, UMC Utrecht, WUR en TU/e en worden gegeven door ervaren docenten. Tijdens de modules maken we gebruik van een online leeromgeving.

De cursus is sterk interactief: je gaat actief aan de slag met individuele en groepsopdrachten. Tijdens de cursus verbinden we wetenschap met de praktijk. Dit helpt je om de vertaalslag naar jouw eigen organisatie te maken.

De bijdragen van deelnemers tijdens opdrachten en gesprekken helpen om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Daardoor word je gestimuleerd om het onderwerp, omgaan met een pandemie, op een interdisciplinaire manier aan te pakken.

Aan het eind van de cursus integreer je jouw inzichten in een actieplan. Daarin leg je vast hoe je jouw organisatie helpt om te gaan met een pandemie.

Module 1. Introductie

Roos de Jonge (UMC Utrecht), Roosmarijn van Woerden (UU)

Hoe heeft de coronapandemie onze maatschappij beïnvloed? Tegen welke dilemma’s zijn we aangelopen, en vooral hoe hebben wij deze als samenleving opgepakt? Je krijgt via kennisclips basiskennis aangereikt over pandemie en de gevolgen van pandemie. De opgedane kennis wordt getoetst via een quiz. Ook wordt de term 'interdisciplinair' geïntroduceerd.

Module 2. Context van een pandemie

Roos de Jonge (UMC Utrecht), Noortje Wiezer (TNO), Tessa Rijntalder en Bas Boogmans (GGD) en John Fonteyn (Ahold Delhaize)

In module 2 maak je via verschillende perspectieven kennis met de context rondom een pandemie. In de Meet the Expert sessies deel je ervaringen, en haal je tips en trucs op bij de experts. Ook brengen we de context van jouw organisatie in kaart. Door het visualiseren van de context creëer je overzicht van de verschillende stakeholders.

Module 3. Systeem Analyse

Roos de Jonge (UMC Utrecht), overige docenten volgen nog

In module 3 gaan we in op het begrip systeemanalyse en waarom dit voor organisaties belangrijk kan zijn. Je maakt een systeemanalyse van je eigen organisatie op basis van de context van de vorige module. Hieruit volgt een actieplan/scenario voor je eigen organisatie.

Module 4. Informatiebronnen

Roos de Jonge (UMC Utrecht), Nelly Litvak, Remco van der Hofstad en Edwin van den Heuvel TU/e

In deze module staat het verzamelen van correcte informatie centraal. Middels kennisclips gaan we in op definities van data en modellen en de toepasbaarheid. Via een online discussie bespreken we hoe je zelf informatie verzamelt en hoe je dit in de toekomst anders kunt aanpakken. Vervolgens kun je in een Meet the Expert sessie vragen stellen over het inzetten van modellen en data in je organisatie.

Module 5. Kernvragen en dilemma's

hRoos de Jonge (UMC Utrecht), overige docent volgt nog

Om tot een eigen scenario of actieplan te komen onderzoeken we in module 5 de kernvragen en dilemma’s. Door het inzichtelijk maken van deze vragen kan er naar een oplossing gezocht worden. Middels een Meet the Expert sessie met diverse experts worden de verschillende dilemma’s belicht.

Module 6. Draagvlak en begrip

Roos de Jonge (UMC Utrecht), John de Wit (UU)

Het creëren van draagvlak en verandering van gedrag is lastig. Om je handvatten voor je actieplan te geven leren we de definitie en methode om draagvlak te creëren en gaan we zelf aan slag om een interventie te ontwikkelen.

Module 7. Uitwerken actieplan

Roos de Jonge (UMC Utrecht)

Als afsluiting van de cursus maak je een actieplan voor je organisatie (2500-4000 woorden) over de inrichting ten behoeve van een nieuwe pandemie of crisis. Hierop ontvang je feedback. Tijdens deze modulewerk je je actieplan uit. 

Module 8. Presenteren van actieplan

De laatste bijeenkomst staat in het teken van het presenteren van de opbrengsten uit de cursus en het actieplan dat je voor je eigen organisatie hebt ontwikkeld.

Leerdoelen

Na de cursus heb je:

 • (Wetenschappelijke) basiskennis over de coronapandemie verkregen.
 • Valide informatie over de coronapandemie verzameld en geïnterpreteerd.
 • De context van de coronapandemie geschetst.
 • Een systeemanalyse van de coronapandemie gemaakt en deze gerelateerd aan jouw eigen organisatie.
 • Kernvragen en dilemma’s in relatie tot de coronapandemie geselecteerd.
 • Antwoorden gevonden op deze kernvragen en dilemma’s.
 • Geleerd hoe je draagvlak voor maatregelen kan creëren.

Cursuscoördinator en docent

Dr. Roos de Jonge is cursuscoördinator en docent. "Het samenstellen van een cursus met zo’n actueel maar breed onderwerp is een unieke kans om instellingen en organisaties te verbinden." Lees ook het interview met Roos de Jonge over de cursus.
Roos (4).jpg

Docenten

Met kennisclips van:

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de programmaleiding waarin we samen bepalen of je beschikt over de benodigde kennis en werkervaring en of het programma goed aansluit op je opleidingswensen. 

Vragen?

Neem gerust contact op met Cornelie Vermaas via OvP.binnenstad@uu.nl. We helpen je graag.