Start-up Wageningen University & Research

Spin-offs van WUR

Kennis tot waarde brengen; één van de kernactiviteiten van Wageningen University & Research (WUR). Maatschappelijke en economische impact realiseren door kennis en technologie naar de samenleving te brengen. Het oprichten van een spin-off bedrijf is één van de manieren om dit te doen.

Nieuwe bedrijven met gedreven ondernemers die Wageningse kennis en vindingen tot wasdom en naar de praktijk brengen. WUR stimuleert en faciliteert ondernemerschap en de oprichting van startups en spin-offs door studenten, afgestudeerden en werknemers. De ondernemers in spé kunnen rekenen op gerichte begeleiding bij dit proces en heldere afspraken. We werken hierin ook intensief samen met anderen. In het Thematic Technology Transfer (TTT) programma bijvoorbeeld, op de thema’s Circular Technology en Smart Industry.

WUR is trots op haar spin-off bedrijven en stelt aan hen het speciale WUR spin-off label beschikbaar; een visualisatie van onderlinge samenwerking en verbinding. Via de spin-off als zelfstandig bedrijf, vindt WUR-kennis haar weg naar de maatschappij.

Wilt u de mogelijkheden voor oprichting van een spin-off bedrijf onderzoeken, het spin-off label aanvragen of kennismaken met onze spin-off bedrijven? Neem contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.

CVC_EN_2022_spin-offs.svg

CVC_EN_2021_spin-offs_domains.png
CVC_EN_2021_kpi_revenue.png