Gespreksdoelen

Er zijn veel verschillende redenen om het gesprek aan te gaan met andere onderzoekers en/of maatschappelijk actoren. Al dan niet kiezen voor de dialoog of een andere gespreksvorm hangt volledig af van het insteekpunt of de uitdaging die je hebt.

Dialogen zijn het nuttigst bij onderwerpen die gekenmerkt worden door:

 • Meerdere belanghebbenden
 • Diverse interesses, aannames en perspectieven
 • Niet één simpele oplossing
 • Een onvoorspelbare, oncontroleerbare en constant veranderende context

We onderscheiden de volgende doelen

 • Appreciative Inquiry Summit.jpg

  Verbinden

  Dialoog is een bijzonder geschikte vorm om mensen met verschillende achtergronden te verbinden. Is de situatie complex? Zijn relaties gepolariseerd? Een dialoog kan de eerste stap zijn naar wederzijds vertrouwen en een basis zijn voor verdere samenwerking.
 • getting-started.jpg

  Wederzijds begrip creëren

  Soms is het nodig tot enige mate van wederzijdse overeenstemming te komen. Dialoog helpt dit open gesprek te voeren waar deelnemers naar elkaar luisteren en open staan voor elkaars perspectieven. Daarmee zijn dialoog en deliberatie geschikte gespreksvormen voor het creëren van wederzijds begrip.
 • navigating.jpg

  Verschillen en pluraliteit

  Meningsverschil kan even waardevol zijn als consensus: het onthult gebieden waar meer onderzoek nodig kan zijn. Dialoog, discussie en deliberatie zijn nuttige gesprekstypes om de verschillen en pluraliteit te verkennen in een veilige ruimte.
 • connecting.jpg

  Bijeenkomen voor gezamenlijke actie

  Op een bepaald punt zullen ideeën en problemen vertaald moeten worden naar concrete acties. Dat vereist gesprekken die gezamenlijke energie en urgentie opwekken bij de deelnemers. Dialoog en discussie zijn krachtige gespreksvormen om mogelijkheden te transformeren naar actie.
 • reflecting.jpg

  Evalueren en opnieuw starten

  Wanneer projecten op hun einde lopen is het vaak wenselijk om te reflecteren, stil te staan bij succesvolle resultaten en geleerde lessen te identificeren. Het is ook een goed moment om urgentie te creëren voor een nieuwe weg voorwaarts. Conversaties, met name dialoog, zijn erg geschikt voor dit doel.
 • sharing-insights.jpg

  Inzichten delen

  Soms is het voornaamste doel van een gesprek om relevante inzichten met deelnemers de delen. Bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksproject relevante of significante resultaten heeft opgeleverd. Als het doel alleen is om te ‘zenden’ zijn seminars, conferenties en beleidsvergaderingen effectieve vormen voor het delen van inzichten.