Faciliteit

Wetenschapswinkel

Wageningen University & Research (WUR) ondersteunt via de Wetenschapswinkel onderzoeksprojecten op initiatief van ideële organisaties en van ondernemende groepen burgers. Organisaties en burgers waarmee de Wetenschapswinkel samenwerkt beschikken over beperkte (financiële) middelen. Onderzoeksvragen moeten aansluiten bij een maatschappelijk probleem en bij het Wageningse kennisdomein van voeding en voedselproductie, leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door studenten en onderzoekers van WUR.