Beleidsondersteunend onderzoek (BO)

Met het Beleidsondersteunend onderzoek (BO) draagt Wageningen University & Research bij aan de realisatie van de maatschappelijke taak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De onderzoeksresultaten worden gebruikt door LNV en door (maatschappelijke) organisaties die betrokken zijn bij het LNV-beleid. Zoals organisaties in de landbouwsectoren, natuurorganisaties, (voeding)industrie, onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten. Onder de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van het ministerie van LNV vallen de volgende missies:

Lopend in 2022

Afgeronde projecten