Water Technology

Programma Water Technology

Deze masteropleiding duurt 2 jaar en start elk jaar in september. De opleiding omvat in totaal 120 ECTS studiepunten (1 ECTS staat voor 28 uur studiebelasting). Het academische jaar van deze masteropleiding bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Naast verplichte mastervakken kent deze opleiding een ontwerp vak, ruimte voor (vrije) keuze vakken, een stage en een afstudeervak. Voorafgaand aan het tweede studiejaar stel je samen met de studieadviseur je vakkenpakket samen.

Business Case Design project (BCD)

Op basis van een aantal scenario’s met oplossingsrichtingen voor een vraag uit de praktijk, ga je in een team van studenten aan de slag met de formulering van een technologisch ontwerp. Je ontwikkelt academische en professionele vaardigheden. Elk team heeft een opdrachtgever voor de formulering van de randvoorwaarden en een eigen coach ter ondersteuning van het creatieve denkproces en reflectie op de persoonlijke ontwikkeling en het functioneren van het team. Aan het eind van het project presenteert elk team het ontwerp in de vorm van een business case aan een jury van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Het project kent een omvang van 10 ECTS.

Afstudeervak / MSc thesis

In het tweede studiejaar vormt het afstudeervak een afsluitend onderdeel. De omvang van het afstudeervak is minimaal 38 en maximaal 40 ECTS afhankelijk van de individuele invulling van de keuzeruimte. Het afstudeervak is een individueel onderzoeksproject van een van de leerstoelgroepen van de betrokken universiteiten (Wageningen, Twente of Groningen). De meeste onderzoeksprojecten worden uitgevoerd bij het onderzoeksinstituut voor watertechnologie (Wetsus) in Leeuwarden. Je sluit het afstudeervak af met een rapport en een colloquium. Binnen het project van je keuze formuleer je samen met de hoogleraar en de promovendus van het project je onderzoeksvraag. 

Stage

De masteropleiding kent een verplichte stage van ca. 2,5 maanden (15 ECTS) bij een bedrijf in Nederland of daarbuiten. Tijdens je stage maak je kennis met onderzoek in de praktijk naar toepassingsmogelijkheden en/of met toepassingen van (nieuwe) technologie.

Studenten met een hbo opleiding komen soms in aanmerking voor vrijstelling van stage. Een verzoek hiertoe zal door de examencommissie worden beoordeeld.

Keuzevakken

De masteropleiding kent een (vrije) keuzeruimte met een omvang van minimaal 25 ECTS. Afhankelijk van je bacheloropleiding kan een aantal keuzevakken met een maximale omvang van 15 ECTS verplicht worden gesteld. De omvang van de vrije keuzeruimte is minimaal 10 ECTS. Het is verplicht om minimaal twee vakken te kiezen uit het aanbod van de Wageningen University, Universiteit Twente of Rijksuniversiteit Groningen. De vakken in Twente en Groningen kennen een omvang van 5 ECTS. De vakken in Wageningen hebben meestal een omvang van 6 ECTS.

Het volgen van vakken aan een andere universiteit, niet zijnde Wageningen, Twente of Groningen, is ter beoordeling aan de examencommissie Water Technology.

Terug naar MSc Water Technology