Nederlandse BSE gevallen gekke koeienziekte

Nederlandse BSE gevallen

Tot 2016 zijn in Nederland door Wageningen Bioveterinary Research 90 BSE gevallen bij runderen gediagnostiseerd. In 88 gevallen betrof het Nederlandse runderen; de overige twee gevallen werden vastgesteld bij Belgische koeien die in Nederland ter slachting (19 maart 2005) of ter destructie (14 januari 2002) werden aangeboden.

In 2001 werd het totaalverbod op het gebruik van diermeel van kracht, waardoor dieren die geboren zijn na 2011 in principe geen BSE besmetting meer konden oplopen.

Bekijk hieronder het aantal vastgestelde BSE gevallen in Nederland per jaar, ingedeeld naar het jaar van confirmatie.

Vastgestelde BSE gevallen in Nederland op basis van jaar van confirmatie.
Vastgestelde BSE gevallen in Nederland op basis van jaar van confirmatie.

De onderstaande afbeelding geeft het aantal vastgestelde BSE gevallen in Nederland per jaar weer, maar nu ingedeeld naar geboortejaar.

Vastgestelde BSE gevallen in Nederland op basis van geboortejaar.
Vastgestelde BSE gevallen in Nederland op basis van geboortejaar.

De voornaamste gegevens van de 88 Nederlandse BSE-gevallen staan weergegeven in de tabel. Het betrof 86 koeien afkomstig van melkveebedrijven en slechts twee zoogkoeien afkomstig van vleesveebedrijven (nr.13 en 79). In het merendeel van de gevallen betrof het koeien die geboren en getogen waren op het positieve bedrijf. In een aantal gevallen had het positieve rund op meerdere bedrijven verbleven. In die gevallen is in de tabel de vermoedelijke plaats van infectie weergegeven (vrijwel altijd het bedrijf van geboorte).

In het buitenland vastgestelde BSE gevallen bij Nederlandse runderen

Tussen 1995 en 2002 is in Ierland (2 keer), het Verenigd Koninkrijk (4 keer) en Duitsland (1 keer) bij 7 in Nederland geboren runderen BSE vastgesteld. Gezien de exportdata - de data waarop BSE is vastgesteld - en de gemiddelde incubatietijd van BSE moet tenminste één geval als een Nederlands geval worden beschouwd. Dit betrof een koe geboren op 24 augustus 1996 op een bedrijf in Ysselsteyn (gemeente Venray, Limburg), die in april 2002 was geëxporteerd naar Duitsland, waar in november 2002 BSE werd vastgesteld.

In een tweede geval - een koe geboren op 22 februari 1994 in Boekel (NB), geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk op 11 mei 1996, waar in oktober 1998 BSE-verschijnselen werden waargenomen - is niet uit sluiten dat de infectie in Nederland is opgelopen.

In de overige vijf gevallen zal de infectie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn opgelopen.