Radio & TV

Ron Hoogenboom op de radio over PFAS in Westerscheldevis

Toxicoloog Ron Hoogenboom van Wageningen Food Safety Research vertelde bij Radio 1 en Omroep Zeeland over zijn analyse van vis uit de Westerschelde. Hij waarschuwt de vis niet te eten omdat die een grote hoeveelheid van een gevaarlijke PFAS-stof bevat.

Sinds de lozingen vanuit het bedrijf 3M bij Antwerpen is er veel aandacht voor het Westerscheldewater. Wat voor invloed hebben de PFAS/PFOS-stoffen op de natuur en op de mens? Omroep Zeeland liet een aantal monsters analyseren, van onder andere slib, zeegroenten en bot uit de Westerschelde. Deze analyses werden aan Hoogenboom voorgelegd.

Ik zou deze gevangen bot niet eten.
Ron Hoogenboom, toxicoloog Wageningen University & Research

Met de slib en de zeegroente viel het volgens de onderzoekers mee, maar de onderzochte bot bevatte 26 keer zoveel als de toegestane Europese Norm (per week). Hoogenboom roept op tot verder onderzoek. 'Dat zou mijn voornaamste boodschap zijn, om dit als aanleiding te nemen om meer monsters te onderzoeken,' zegt hij bij Radio 1.

Beluister het fragment:

Ron Hoogenboom op de radio