Project

Schelpdieren, duurzaam en gezond

Schelpdiervisserij en -kweek gebeurt in de wateren van de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en de Waddenzee. Dit zijn beschermde natuurgebieden waar veel andere partijen ook belangen hebben. Er is maatschappelijk draagvlak nodig om van die gebieden gebruik te mogen maken. Het hebben van een 'social license to produce'; is daarom essentieel voor de Nederlandse mossel- en oesterkwekers.

Dit vereist van de kwekers dat zij continu actief aandacht moeten hebben voor een duurzame en natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dit project maakt de beschikbare wetenschappelijke kennis over duurzame, natuurinclusieve schelpdierproductie en schelpdieren als een gezond, veilig en duurzaam product, op toegankelijke manier beschikbaar voor praktisch gebruik door schelpdierkwekers, ketenbedrijven en visserijscholen. Ook natuur- en consumentenorganisaties en overheden profiteren van deze kennis. In de vorm van masterclasses krijgen de verschillende doelgroepen actuele kennis over verschillende onderwerpen en vindt onderlinge uitwisseling plaats. Deze worden ondersteund met (interactieve) populaire documentatie, die online beschikbaar is en actueel wordt gehouden.

Recente ontwikkelingen

Duurzame, natuurinclusieve schelpdiercultuur houdt in dat kweekbedrijf economisch rendeert, de visserij en de kweek geen structurele negatieve gevolgen hebben voor de natuur en waar mogelijk versterkend zijn naar de natuur, en worden gewaardeerd door de samenleving. De afgelopen jaren heeft de schelpdiervisserij veel geïnvesteerd in onderzoek naar het ontwikkelen van robuuste kweeksystemen die passen binnen de natuurwaarden van de productiegebieden. Het verbeteren van het kweekrendement van het schelpdierzaad, en het ontwikkelen van alternatieve bronnen voor mosselzaad en nieuwe kweekmethoden voor oesters zijn hier voorbeelden van.

Ook hebben onderzoekers veel kennis opgedaan over de effecten van het sluiten van gebieden voor de schelpdiervisserij in de Waddenzee om zo natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen. Waar de dialoog over natuurinclusieve schelpdierkweek zich tot nu toe vooral in de driehoek sector-overheid-natuurorganisaties werd gevoerd, zien we in toenemende mate dat de consument onderdeel wordt van het gesprek. De consument verlangt voedsel dat gezond is en duurzaam voor natuur en milieu is geproduceerd.

Onderzoek laat zien dat schelpdieren uitstekend scoren als het gaat om CO2-voetafdruk, circulaire productie en gezondheidsaspecten. Door meer richting de consument in te spelen op de duurzaamheids- en gezondheidsaspecten, kan de positie van schelpdieren als gewaardeerd voedsel worden vergroot. Dit draagt aan het verbeteren van de verdienmodellen van de kwekers en de keten, welke onder druk staan.

Publicaties

Video's

The nature value of farmed mussels

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hoe gezond is het eten van schelpdieren?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

The nature value of farmed mussels

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Economie van de mossel- en oesterkweek

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Schelpdieren en voedselveiligheid

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hoe gezond is het eten van schelpdieren?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan