Projecten van Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research doet toegepast marien ecologisch onderzoek op maatschappelijk relevante onderwerpen, gedreven door passie voor en bescherming van de zee, waar benutting van de economische waarden samengaat met natuurwaarden. De onderzoekers zijn experts op het gebied van het functioneren van mariene ecosystemen.

Beleidsondersteunend onderzoek voor LNV