Onderzoeksinstituut

Plant Breeding

Het ontrafelen van de genetische achtergrond van een gewas met goede droogtetolerantie of insectresistentie vereist fundamentele kennis over genetica van planten, maar ook van moderne strategieën en technieken om deze kennis te gebruiken voor veredeling.

Contact