Publicaties

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : de verdeling en benutting van mest op melkveebedrijven

Oenema, J.; Verloop, J.

Samenvatting

De mestregelgeving stelt grenzen aan de maximale hoeveelheid te gebruiken mest op melkveebedrijven. Binnen het bedrijf kunnen melkveehouders de mest naar eigen inzicht verdelen. In ‘Koeien & Kansen’ werd in kaart gebracht: 1. hoe mest binnen het bedrijf verdeeld wordt; 2. welke motieven daarbij sturend zijn; en 3. wat de gevolgen zijn voor de meststofbenutting op perceel-, gewas- en bedrijfsniveau. Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn gegevens gebruikt van 16 ‘Koeien & Kansen’ bedrijven over de periode 2001-2006. De gegevens zijn afkomstig uit een periode, waarbij de bedrijven te maken hadden met zowel een mestregelgeving onder het MINAS-systeem (2001-2003) als met het huidige stelsel van gebruiksnormen. In de analyse is aandacht besteed aan eventuele verschillen in resultaten tussen de 2 perioden