Project

Infovoorziening agrarische grondmarkt

Informatie over de agrarische grondmarkt, zoals grond- en pachtprijzen en grondmobiliteit, is noodzakelijk voor de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van het overheidsbeleid. Dit project voorziet in die behoefte door samenwerking met het kadaster.

Dit beleid bestaat uit mestbeleid-grondgebondenheid, het berekenen van pachtnormen, en de toetsing van pachtprijzen. Ook word gekeken naar onderbouwing van de waardering van gronden en algemeen inzicht in het functioneren van de grondmarkt.

Met de database Grondmarkt Agrarisch Gebied rapporteert dit project per kwartaal over de ontwikkeling van de agrarische grondmarkt (prijs en mobiliteit van bouwland en grasland) op nationaal en regionaal niveau.

Publicaties