Project

Kosteneffectieve monitoring en beprijzing van biodiversiteit

Bij bedrijven en banken bestaat steeds meer behoefte om inzicht te krijgen in de effecten van productie en investeringen op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Ook is er veel vraag naar waar handelingsperspectieven liggen om de negatieve effecten te verkleinen of om te buigen naar een positief effect.

De ASN Bank wil bijvoorbeeld dat in 2030 al haar financieringen en beleggingen een positief effect hebben op biodiversiteit. De impact van de bank ontstaat via de bedrijven waaraan de bank geld uitleent of waarin deze belegt. Voor de ASN is biodiversiteit een onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie. De ASN wil met haar beleggingsactiviteiten bijdragen aan het behoud en de bescherming van de biodiversiteit en waar mogelijk aan de versterking van de bestaande biodiversiteit. Andere banken, zoals Triodos, Rabobank en Caisse des Dépôts, zijn met de ASN een alliantie aangegaan in het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF).

Dit project heeft als doel om inzichten te geven die relevant zijn voor (het beleid van) overheden, bedrijven en consumenten om de negatieve effecten op de biodiversiteit op een kosteneffectieve manier te verminderen. De vraag is: Hoe kan de mondiale samenleving de biodiversiteitsdoelstellingen, zoals het stoppen van verder netto-biodiversiteitsverlies, bereiken tegen de laagste maatschappelijke kosten? Dit houdt in dat alle relevante aspecten van biodiversiteit moeten worden meegenomen en dat bij de besluitvorming impliciet of expliciet prijzen worden gehanteerd die gelijk zijn aan de marginale reductiekosten en de marginale biodiversiteitsvoordelen. Alle beslissingen moeten in overeenstemming zijn met deze prijzen en dit vereist een boekhoudsysteem.

Deze analyse is relevant voor het beleid, maar ook voor bedrijven die deel willen uitmaken van het proces naar behoud van biodiversiteit en voor consumenten. We willen een methodiek ontwikkelen die in staat is om de impact van economische activiteiten op de biodiversiteit te evalueren vanuit een economisch perspectief, wat betekent dat deze inzicht moet geven in de kosten van de verschillende maatregelen om de biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. De analyse geeft niet alleen informatie over de vraag hoe activiteiten moeten veranderen om de wereldwijde biodiversiteitsdoelen te bereiken (zoals geen verder verlies aan biodiversiteit), maar ook hoe instellingen en overheidsregelingen (inclusief eigendomsrechten, subsidies en belastingen) moeten worden veranderd om deze activiteiten binnen het wereldwijde marktsysteem rendabel te maken.

Publicaties