Project

Smart Food Intake

We hebben beter inzicht nodig in het wat, waar, wanneer en waarom van voedselconsumptie om consumptie van meer gezonde en duurzame voeding te stimuleren. De levensmiddelenindustrie heeft gewezen op de behoefte aan meer geavanceerde methoden om data te verzamelen over voedselinname en de determinanten, om betere inzichten te verkrijgen.

Met deze inzichten kan productontwikkeling, communicatie en interventies beter worden afgestemd op verschillende doelgroepen. De huidige methoden voor de voedselinname en voedselkeuze motivaties hebben een reeks nadelen, waaronder:

  • de link tussen de voedselinname en de determinanten ontbreekt,
  • er wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit van de context,
  • hoge meetfouten,
  • het verzamelen van gegevens kost veel tijd en een hoge belasting voor de consument en de onderzoeker.

Daarom is het doel van SMART FOOD INTAKE om data over voedselinname en onderliggende motieven op een verbeterde, betrouwbare, toegankelijk en up-to-date manier te verzamelen. Een flexibel, modulair systeem dat gebaseerd is op de 2 uur recall ("snapshot") methode zal worden ontwikkeld om dat doel te bereiken. Deze methode zal het voor de voedingsindustrie en de onderzoeksgemeenschap mogelijk maken de gegevens over voedselinname sneller, flexibel en op een meer betrouwbare manier te verkrijgen. De modulaire en flexibele methode zal het mogelijk maken om uit te breiden naar andere eetcontexten, doelgroepen en landen. Daarnaast zal de voedselinname worden gekoppeld aan context-specifieke motivaties, omdat we weten dat motieven verschillen tussen de consumptiemomenten en situaties. Het meenemen van de context zal dus leiden tot een beter gebrip van het eetgedrag. Uiteindelijk zal dit concept onderzoekers en de industrie helpen om sneller en goedkoper de inzichten te verzamelen die kunnen worden gebruikt om voedingsproducten en interventies beter aan te laten sluiten bij de diverse behoeften van consumenten en zal uiteindelijk leiden tot een gezonder voedselpatroon.

Publicaties