Trousted Source, een betrouwbare, digitale bron voor informatie over voedselproducten

Project

Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten

Kiezen voor gezond voedsel dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd vraagt om bewustwording bij de consument, die daartoe de juiste, specifieke kennis en informatie nodig heeft op het juiste moment. Daarnaast hebben partijen in de keten behoefte aan informatie van andere schakels in de keten om hun processen te kunnen optimaliseren. Toegang tot betrouwbare en nauwkeurige informatie in de keten is dus van groot belang.

Dit project beoogt bij te dragen aan het technisch en organisatorisch realiseren van betrouwbare, digitale toegang tot informatie over voedselproducten en grondstoffen. Het betreft informatie over bijvoorbeeld de herkomst, samenstelling en duurzaamheid van die producten. Ieder jaar starten binnen dit project vier pilots. Deze pilots bouwen nieuwe kennis op rond standaarden voor het verbinden van bestaande databronnen en systemen en methoden om informatie op te halen en te delen, zowel in de keten als met de consument.

Consument en gefundeerde keuze

De maatschappelijke impact van dit project wordt zichtbaar als de consument beter in staat en bereid is persoonlijke, gefundeerde keuzes te maken voor gezond, duurzaam geproduceerd voedsel. De sector kan het vertrouwen van de consument vergroten door toegenomen, gebalanceerde transparantie, maar zal ook zelf baat hebben bij toegang tot relevante en betrouwbare productdata. Wetenschappelijk gezien leidt dit project tot nieuwe inzichten in de manier waarop consumenten informatie gebruiken, inzicht in de rol van semantiek in keteninformatie en draagvlak voor het produceren en delen van informatie in de keten.

Deelprojecten

Het project bestaat uit vier deelprojecten:

Publicaties