Klimaatverandering

Het klimaat verandert voortdurend. Tot 1950 hadden natuurlijke oorzaken een grotere invloed op klimaatverandering dan de mens. Na 1950 kan het verloop van de wereldgemiddelde alleen goed verklaard worden door menselijke invloed mee te nemen in berekeningen.

Het bekendste effect van klimaatverandering is de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur, maar klimaatverandering heeft ook andere effecten zoals verschil in neerslagpatronen en extremer weer. In Nederland zullen we waarschijnlijk te maken krijgen met nattere winters en drogere zomers. Er zullen waarschijnlijk meer, langere, en intensievere hittegolven zijn. En als deltaland krijgt Nederland te maken met de stijging van de zeespiegel.
Wageningen University & Research doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Aan de hand van deze kennis werkt Wageningen University & Research aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan en de impact van klimaatverandering te verminderen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Wageningen Guide to Paris.jpg

Klik op folder om de presentaties van Wageningen University & Research (WUR) op de Rotterdam Adaptation Futures 2016 Conferentie.

Longread

Groene Klimaatoplossingen

De Environmental Sciences Group werkt samen aan innovaties voor klimaatbestendigheid in het programma 'Groene Klimaatoplossingen'.

Oorzaken klimaatverandering

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Broeikasgassen bestaan niet alleen uit CO2, maar ook uit methaan (CH4) en lachgas (N2O), ozon (O3), waterdamp en fluorbevattende gassen. Deze gassen ontstaan bij verschillende processen: CO2 bij verbranding (bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor van een auto), methaan bij vertering (bijvoorbeeld bij runderen).

Meer informatie oorzaken klimaatverandering

Gevolgen klimaatverandering

Het meest bekende effect van klimaatverandering is de opwarming van de aarde. Maar er zijn ook andere effecten: zo passen dieren hun leefpatroon aan en kunnen er mismatches ontstaan tussen diersoorten. Gebieden krijgen te maken met nieuwe ziektes; bijvoorbeeld vector borne diseases die verspreid worden via insecten wiens leefgebied steeds verder noordwaarts trekt. Dit geldt niet alleen voor de mens, ook de landbouw kan te maken krijgen met exotische ziekten door klimaatverandering.

Meer informatie gevolgen klimaatverandering

Scenario's klimaatverandering

Het klimaatsysteem is bijzonder complex en de onzekerheden binnen de klimaatwetenschap zijn groot. Met name als het gaat om toekomstige veranderingen. Dit komt door chaos in het klimaatsysteem, door onzekerheden in de meetreeksen en door beperkingen van klimaatmodellen. Als het gaat om toekomstverwachtingen, komt daar de onzekerheid over toekomstige uitstoot van broeikasgassen bij.

KNMI-klimaatscenario's

Er zijn vier verschillende klimaatscenario’s uitgewerkt die rekening houden met verschillende verwachtingen van:

  • wereldwijde temperatuurstijging
  • veranderingen in de stromingspatronen van de lucht in West Europa en de daarmee samenhangende veranderingen in de wind

Geselecteerde nieuwsberichten

Meer nieuws over klimaatverandering

Geselecteerde interviews

Meer interviews over klimaatverandering

Geselecteerde projecten

Meer projecten (in het Engels)