Voedselzekerheid

Van honger naar voedselzekerheid

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 9 miljard bedragen. In nog geen veertig jaar tijd komen er dus 2 miljard mensen bij die moeten wonen, werken en eten. Daarbij ziet het er naar uit dat – gelukkig – ook de welvaart gaat toenemen en dat betekent dat de diëten ook aan verandering onderhevig zullen zijn.

De wereld voeden in 2050

Om aan deze vraag op een duurzame manier te kunnen voldoen moet veel gebeuren.

Wageningen University & Research werkt aan het ontwikkelen van kennis en technologie om bij te dragen aan het garanderen van wereldwijde voedselzekerheid op een duurzame manier: twee keer meer met twee keer minder

Dat wordt een hele klus als we bedenken dat er zeker niet meer landbouwgrond bij zal komen.

De kans is zelfs groot dat door de klimaatverandering en de bevolkingsdruk het areaal zal afnemen. En het wordt ook een hele klus omdat water, fosfaat en bijvoorbeeld brandstof schaarser zullen worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Interactieve infographic: klik op de afbeelding:

Infographic: Nutritious and safe food for all