Partners PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

De PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie en de agrarische productieketen. De uitvoering ligt bij Wageningen Plant Research, Wageningen Livestock Research en Louis Bolk Instituut.