Vergelijk Animal Sciences met andere opleidingen

Wil jij iets met dieren studeren, maar twijfel je nog welke opleiding het beste bij je past? De opleiding Animal Sciences aan Wageningen University & Research is een toegepaste opleiding voor dierbiologie. Er zijn echter verschillende opleidingen in Nederland waarin dieren centraal staan. Lees hier meer over andere opleidingen in vergelijking met Animal Sciences.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Biologie

In de BSc Biologie leer je over alle facetten van het leven. Nieuwsgierigheid naar hoe levende systemen functioneren staat centraal. Biologie is een brede opleiding, omdat de opleiding alle levende organismen behandelt, van bacterie tot zoogdier en van micro alg tot plant. De levende natuur wordt op alle niveaus bestudeerd: van molecuul tot cel tot orgaan tot individu tot ecosysteem. Diezelfde niveaus vind je ook bij Animal Sciences, maar dan gericht op dieren met een functie voor de mens. Dat betekent dat hun omgeving doorgaans niet het natuurlijke systeem is.

BSc Agrotechnologie

De BSc Agrotechnologie is een technologische opleiding gericht op plant, dier en leefomgeving. In vergelijking met Animal Sciences staat in deze opleiding dus vooral de techniek centraal en de toepassing daarvan in bijvoorbeeld een koeienstal, zoals een melkrobot of de meest optimale stalinrichting.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Diergeneeskunde

In Nederland bestaat nog een unieke opleiding over dieren: Diergeneeskunde, aan de Universiteit Utrecht. Deze opleiding leidt je op tot een wetenschappelijk professional op het gebied van diergeneeskundige zorg en welzijn: dierenarts. In het studieprogramma krijg je veel diepgaande kennis over het bouwplan van een dier. In vervolg daarop leer je alles over gezonde en zieke dieren, je leert diagnoses stellen en klinisch redeneren.

Bij de opleiding Dierwetenschappen (Animal Sciences) in Wageningen leer je ook over het bouwplan van dieren en fysiologie op diverse niveaus, maar je verdiept je ook verder in onder andere diervoeding, genetica en dierhouderij systemen. Dierwetenschappen behandelt dus allerlei aspecten die van belang zijn voor de functie die dieren voor de mens hebben en gaat meestal over gezonde dieren.

Op de pagina ‘Studentenverhalen’ lees je ervaringen van studenten die van Diergeneeskunde zijn overgestapt naar Dierwetenschappen.

Biologie

Biologie kun je naast Wageningen University & Research ook studeren aan andere universiteiten in Nederland. Neem voor een vergelijking een kijkje op de website van BSc Biologie aan Wageningen University (zie hierboven).

HBO opleidingen

Er bestaan diverse hbo-opleidingen op het gebied van dieren. Denk bijvoorbeeld aan Dier- en Veehouderij, Toegepaste Biologie of Diermanagement. Ben je vooral geïnteresseerd in de praktische toepassing van kennis en hoe je dat kunt implementeren met de belanghebbenden, dan zou een hbo-opleiding iets voor jou kunnen zijn. Hbo-opleidingen, die leiden tot een professioneel bachelor diploma, duren in Nederland 4 jaar. Het tempo op het hbo ligt wat lager dan bij een universitaire opleiding, en veel onderwijs bestaat uit groepsopdrachten. De leerstof is meer gericht op het gebruik van kennis in de praktijk en minder op kennisontwikkeling en theorie. Een hbo bachelor diploma is een goed uitgangspunt voor het  vinden van een baan en het biedt de mogelijkheid om door te stromen naar de master Animal Sciences.