Vergelijk Communicatie en Life Sciences met andere opleidingen

Vergelijk Communicatie en Life Sciences met verwante bacheloropleidingen in Wageningen en met vergelijkbare bachelors op andere universiteiten.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Verdiep je in de wereld van producenten en consumenten. Of het nu gaat om een zak chips of een iPad, er komen strategische en tactische beslissingen kijken bij succesvolle innovaties. Wat wil de consument? In deze studie neem je de uitdaging aan om beide groepen bij elkaar te brengen in het traject van businessplan tot eindproduct. 

BSc Economie en Beleid

Combineer economische kennis met beleid en toegepaste natuurwetenschappen. Je richt je op uitdagende thema’s als energie, internationale handel, klimaatverandering en de groene ruimte.

BSc Gezondheid en Maatschappij

Zet je in voor een gezonde maatschappij vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek. Je leert dat gezondheid van mensen veel te maken heeft met hun leefstijl en leefomgeving. 

BSc Internationale Ontwikkelingsstudies

Werk aan actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoedebestrijding, vluchtelingenstromen en voedselzekerheid. Je houdt je bezig met veranderingen in levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en Europa.

BSc Tourism

Leer hoe toerisme bijdraagt aan economische ontwikkeling, het behoud van cultuur, natuur en milieu en speel een rol in de ontwikkeling en implementatie van duurzaam toerisme.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

De Bachelor Communicatie en Life Sciences in Wageningen combineert communicatie met life sciences, zoals voeding, gezondheid, natuur, verstedelijking, klimaat of duurzaamheid. De studie richt zich op de rol van communicatie in maatschappelijke veranderingsprocessen. Je krijgt veel ruimte om je eigen belangstelling vorm te geven in het programma. Je kiest een life science domein naar keuze en je rond je bachelor af met een thesis over dat onderwerp. Je studeert in een internationale omgeving en vanaf het tweede jaar volg je vakken gedeeltelijk in het Engels.

Bij veel verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland is het mogelijk om communicatie te studeren. Belangrijke thema's zijn bijvoorbeeld massacommunicatie, informatiestromen en het gebruik van media. De opleiding Communicatie en Life Sciences staat in teken van het bedenken van oplossingen voor actuele thema's in de life sciences.