Alumniverhaal

Jorieke Vaanhold - Econoom bij de directie Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Jorieke Vaanhold is econoom bij de directie Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ze volgde de bachelor Economie en Beleid in Wageningen en ging vervolgens verder met de economiespecialisatie van de master Management, Economics and Consumer studies.

Ik wilde na mijn studie een baan waar ik inhoudelijk uitgedaagd zou worden en waar een maatschappelijk doel wordt nagestreefd. In Wageningen leg je een mooie basis om interdisciplinair te kunnen werken en uitdagingen vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

Wat doet de directie Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)?

De directie Energie zet zich in voor marktintegratie en goede marktwerking voor de levering en productie van energie. Daarnaast is de directie Energie verantwoordelijk voor het reguleren van de energiemarkt. Door het reguleren van de netbeheerders willen we hen prikkelen om efficiënt te werken en een kwalitatief goed product te leveren. Dit zorgt voor een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument. Daarbij moeten we wel zorgen dat netbeheerders zelf ook voldoende rendement behalen, zodat zij de ruimte hebben om te blijven investeren in innovatie en kwaliteit. Dit is onder andere nodig om hun netten geschikt te maken voor duurzame energie en een meer flexibel energiegebruik. De energiemarkt is volop in ontwikkeling, wat mijn werk erg afwisselend maakt en tot veel interessante vraagstukken leidt.

Hoe ben je in je huidige functie terecht gekomen?

Ik wilde na mijn studie een baan waar ik inhoudelijk uitgedaagd zou worden en waar een maatschappelijk doel wordt nagestreefd. In Wageningen werd voor mij snel duidelijk dat ik me op milieueconomie wilde richten. Vanaf het begin vond ik het spanningsveld tussen individuele en maatschappelijke belangen erg interessant. De uitdagingen van de energietransitie hebben daarbij specifiek mijn belangstelling gewekt. Ik vond het een groot voordeel dat ik in Wageningen de vrijheid had om mijn master zo in te richten dat ik daar invulling aan kon geven. Tijdens mijn master ging ik een half jaar naar München om vakken in Energy Economics te volgen. Vervolgens liep ik stage bij TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en schreef ik mijn scriptie bij Energy21, een consultancybureau op het gebied van energie. Zowel die ervaringen als het bestuursjaar dat ik deed bij Mercurius hielp me te ontdekken wat ik leuk vind en waar mijn kwaliteiten liggen.

Wat spreekt je zo aan in je baan?

De onafhankelijkheid van het zijn van toezichthouder spreekt mij aan. Terwijl de verschillende partijen allen opkomen voor hun eigen belang, is het mijn rol als toezichthouder om te komen tot een goed onderbouwde en onafhankelijke keuze. Mijn dagelijkse bezigheden bestaan onder andere uit het opstellen van modellen en besluiten, het analyseren van gegevens en het voeren van gesprekken met marktpartijen. Mijn rol als econoom wisselt per project, in sommige gevallen ben ik inhoudelijk medewerker en in andere leid of coördineer ik het project.

Verder werken er bij ons mensen van veel verschillende disciplines aan dezelfde projecten. Voornamelijk juristen en economen maar ook technische specialisten en gedragswetenschappers. In Wageningen leg je een mooie basis om interdisciplinair te kunnen werken en uitdagingen vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

Terug naar Na je studie