Taalvaardigheidseisen

Om te kunnen starten met een bachelorprogramma aan Wageningen University moet je voldoen aan onze taalvaardigheidseisen. Daarom vragen we je om een taalvaardigheidstest, tenzij je onder één van de uitzonderingen valt. Voor de Engelstalige bachelorprogramma’s moet je alleen aan de Engelse taalvaardigheidseis voldoen. Voor de Nederlandstalige bachelorprogramma’s moet je voldoen aan zowel de Nederlandse als Engelse taalvaardigheidseis.

Engelse Taalvaardigheidseis

De Engelse taalvaardigheidseis geldt voor zowel Engelstalige als Nederlandstalige bacheloropleidingen.

Geaccepteerde Engelse tests

Wageningen University accepteert de volgende tests en minimumscores als bewijs van Engelse taalvaardigheid voor toelating tot een bachelorprogramma.

IELTS Academic Test (IELTS online wordt niet geaccepteerd) overall grade 6.0, met een subscore van 6.0 voor speaking
TOEFL iBT en TOEFL iBT Home Edition total score 80, met een subscore van 20 voor 20 for speaking
Cambridge FCE/B2 First score tussen 169-190
Cambridge CAE/C1 Advanced score tussen 169-210
Cambridge CPE/C2 Proficiency score tussen 180-230
TOEIC listening & reading 670 en speaking & writing 290
RATEr (alleen voor EU/EEA/EFTA aanmelders) listening pass, reading pass, writing borderline, speaking borderline
Nederlands vwo diploma Engelse Taal en Literatuur
Nederlands havo diploma Engelse Taal en Literatuur; cijfer 7

De IELTS, TOEFL en TOEIC tests moeten minder dan 24 maanden voor de dag van aanmelding zijn gedaan. Informatie over de verschillende tests kan op de websites van IELTS, TOEFL, Cambridge, TOEIC en RATEr worden gevonden.

Algemene Uitzonderingen

Aanmelders die hun middelbareschooldiploma in de volgende landen hebben behaald hoeven geen meestal Engelse test aan te leveren: Australië, Ierland, Canada (behalve scholen in Quebec), Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Internationale middelbareschooldiploma's

Als je een van onderstaande middelbareschooldiploma’s met Engels als examenvak hebt behaald, kan je meestal worden vrijgesteld van de Engelse taalvaardigheidseis.

Land Diploma
Oostenrijk Reifezeugnis / Reifeprüfungszeugnis
België Diploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs
Curaçao, Sint-Maarten en BES-eilanden vwo Diploma
Estland Gümnaasiumi löputunnistus
Finland Studenteksamenbevis / Ylioppilastutkintotodistus
Duitsland Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)
Hongraije Gimnaziumi Érettségi Bizonyítvány
Letland Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Litouwen Brandos Atestatas
Luxemburg Diplôme de fin d'études secondaires
Noorwegen Vitnemal for Videregående Skole
Roemenië Diploma de Bacalaureat (obtained after 2005)
Slowakije Vysvedčenie o Maturitnej Skúške (obtained from a Gymnázium)
Suriname vwo Diploma
Zweden Slutbetyg fran Gymnasieskolan
Internationale diploma's
International Baccalaureate Engels als voertaal of English A Language and Literature
European Baccalaureate English Language 1 of English Language 2

Nederlandse Taalvaardigheidseis

De Nederlandse taalvaardigheidseis geldt alleen voor Nederlandstalige bachelorprogramma’s. Hieronder vind je de geaccepteerde tests, diploma’s en certificaten.

Geaccepteerde Nederlandse tests, diploma's en certificaten

Wageningen University accepteert de volgende tests, Nederlandse diploma’s en certificaten als bewijs van Nederlandse taalvaardigheid:

  • MBO4 (volledig Nederlandstalig), havo of vwo diploma
  • NT2-II diploma
  • vwo deelcertificaat 'Nederlandse Taal en Literatuur' (bijvoorbeeld via VAVO, volwassenenonderwijs of Staatsexamen)
  • CNavT 'Educatief Startbekwaam' of 'Educatief Professioneel'

Geaccepteerde buitelandse middelbareschooldiploma's

Meestal voldoe je aan de Nederlandse taalvaardigheidseis wanneer je een middelbare schooldiploma behaalt met een niveau gelijkwaardig aan het Nederlandse vwo diploma, met Nederlands als examenvak. Hieronder zie je enkele voorbeelden:

Diploma Vak
International Baccalaureate Dutch A Language and Literature (SL/HL)
Algemeen Secundair Onderwijs (Belgie) Nederlands
vwo diploma (Suriname) Nederlands
vwo diploma (Curaçao, Sint-Maarten en BES-eilanden) Nederlandse Taal en Literatuur