Casus Muggenvanger

Hogere temperaturen, meer droogte en meer regenval zullen door klimaatverandering vaker voorkomen in Nederland. Het is de verwachting dat Nederland steeds meer verandert in een paradijs voor muggen. Virussen, zoals het Westnijlvirus, zullen daardoor ook vaker voorkomen. Dit kan leiden tot ernstige ziektes, zoals ontsteking van de hersenen of het hersenvlies.

Opdracht

De Technical Development Studio is gevraagd een apparaat te ontwikkelen om muggen te vangen, zodat er onderzoek gedaan kan worden naar de virussen die muggen met zich mee dragen. De Technical Development Studio is een afdeling van Wageningen University & Research die apparatuur ontwikkelt, voor onderzoek en onderwijs, die nergens te koop is.

De Technical Development Studio schakelt teams van vo-leerlingen in om een 'muggenvanger' te ontwerpen, een prototype te maken en het apparaat te testen. Gemotiveerde havo- en vwo-leerlingen die meer uitdagingen willen vormen zo een team dat als adviesbureau functioneert, vandaar ook de projectnaam Junior Consultancy.

Proces

De Junior Consultancy Training start met een startdag op de campus van Wageningen Universiteit & Research. De teams ontvangen een introductiecollege, een workshop 'creatief denken' en sluiten de dag af met een rondleiding bij de Technical Development Studio. 

Gedurende 10 weken gaan de leerlingen op school aan de slag met het project. Aan de hand van een ontwerpcyclus verkennen leerlingen het ontwerpprobleem, stellen ze een programma van eisen op, bedenken ze verschillende oplossingen, werken ze een oplossing uit, maken ze technische tekeningen, vervaardigen ze een prototype en testen ze hun prototype met levende muggen. Aan het eind van het traject presenteren de leerlingen op de campus hun eindproduct aan de opdrachtgever. 

Kosten

Voor een klas van maximaal 15 leerlingen bedragen de kosten €420. De kosten van een extra leerlingen zijn €17,50 per persoon.

Interesse?

Heb je vragen over deze Junior Consultancy Training of wil je met jouw klas meedoen? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website. In overleg met de docent wordt een datum voor de startdag en slotdag ingepland.