Casus Stad van de toekomst

Hoe kun je het stedelijke gebied toekomstbestendig inrichten? Water, hittestress, biodiversiteit, voedsel en eenzaamheid/integratie zijn actuele thema’s die in een stad(wijk-buurt) een rol spelen, soms in negatieve zin: ze zorgen voor problemen in de stad en vragen om oplossingen. Nu steeds meer mensen wereldwijd in steden wonen, is dit een omgeving die aandacht verdient en goed moet worden ingericht. Hoe kan op basis van deze thema’s een aantrekkelijke leefomgeving worden gecreëerd op buurt-wijk-stadsniveau?

Opdracht

Gemotiveerde havo en vwo leerlingen die meer uitdaging willen gaan in een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht geformuleerd door een expert van Wageningen University & Research. De klas wordt verdeeld in teams die als adviesbureau functioneren, vandaar ook de projectnaam Junior Consultancy. Aan het eind van het traject moeten de leerlingen hun eindproduct presenteren aan de opdrachtgever.

We hebben in de nabije toekomst wereldwijd te maken met grote, ingrijpende veranderingen die ons allemaal zullen raken. Denk aan klimaatverandering met als gevolg hogere temperaturen, meer en hevigere neerslag en een stijgende zeespiegel. Dit alles is van invloed op de manier waarop we onze ruimte inrichten of moeten herinrichten om te voorkomen dat we in de problemen raken, bijvoorbeeld door extreme hitte of wateroverlast. In deze opdracht maken de leerlingen een nieuw inrichtingsontwerp voor de eigen buurt of wijk.

Kosten

Deze JCT is gratis als het zonder campustour/bezoek wordt gedraaid. Indien je wel graag met je klas naar de campus komt zijn de kosten voor een klas van maximaal 15 leerlingen €420. De kosten van een extra leerling zijn €17,50 per persoon.

Interesse?

Heb je vragen over deze Junior Consultancy Training of wil je met jouw klas meedoen? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website.

Lijkt Stad van de toekomst je interessant, maar wil je liever een kortere variant doen? Klik dan hier om meer te lezen over de workshop variant.