Onderbouwmodule Duurzaam consumeren

In de supermarkt zijn zoveel producten, zoveel keurmerken en zoveel claims, dat je soms het gevoel bekruipt dat je niet meer weet wat te kiezen. In deze nieuwe pre-module nlt voor de onderbouw leren leerlingen uit de onderbouw vakoverstijgend kijken naar het thema duurzaam consumeren. De module is voortgekomen uit de wens van veel scholen om vakoverstijgende lesinhoud aan te bieden in de onderbouw en het stimuleren van zogenoemde “soft skills” als samenwerken en presenteren.

Concept

Vooruitlopend op de mogelijkheid om leerlingen vakoverstijgend bezig te laten zijn in de bovenbouw van het havo/vwo bij het vak nlt, kan dit project dienen als kennismaking met gangbare werkwijzen in de bovenbouw. Naast het aanzetten tot vakoverstijgend werken is het doel van deze lesmodule ook om leerlingen actief na te laten denken over het onderwerp duurzaam consumeren, een thema dat zeer actueel is.

Het onderwerp ‘Fear Of Better Options’ past in een lessenreeks of is desgewenst toepasbaar als themaweek in de 2e 3e klas havo/vwo. Er is in deze lessenreeks veel aandacht voor eigen inbreng van leerlingen, die in deel 2 actief aan de slag gaan met een keuzeopdracht. In kleine groepjes werken ze aan een eindproduct dat ze presenteren. Hoe mooi zou het zijn als de leerling middels een positieve ervaring vat krijgt op zijn/ haar eigen consumentengedrag?

Het lesmateriaal is in opdracht van Vereniging NLT ontwikkeld, speciaal voor scholen die ruimte hebben voor vakoverstijgende lessen in de onderbouw. Het bereidt uitstekend voor op het vak nlt in de bovenbouw en sluit naadloos aan op de leerlijn over Duurzame ontwikkeling.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule kan aangevraagd worden via de database van Vereniging NLT. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn.

Verwante opleidingen