Project

Nature based solutions for long term carbon sequestration

Het is een uitdaging de juiste Nature Based Solutions (NBS) te selecteren gericht op klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, terwijl het herstel van de biodiversiteit wordt verzekerd. Dit project biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van een 'next generation decision support tools' (DST) waarbij de belangen van verschillende stakeholders worden meegenomen. 

De EU speelt een belangrijke rol bij het promoten van Nature Based Solutions (NBS) voor koolstofvastlegging en het ontsluiten van de vele andere voordelen. Er zijn echter verschillende knelpunten die de grootschalige invoering en implementatie van NBS belemmeren, zoals de juiste selectie van een NBS, wat een belangrijke uitdaging is. Vooral omdat er geen eenvoudige manier is om de behoeften en context van de verschillende ecosystemen te kennen (of te identificeren) en er een multidisciplinair team nodig is met een zeer specifieke reeks vaardigheden en capaciteiten om de afwegingen en synergiën te evalueren die vaak bestaan ​​tussen de verschillende ecosystemen verschillende ecosysteemdiensten en een bepaalde NBS. Daarom zijn er richtlijnen nodig voor het ontwikkelen van beslissingsondersteunende instrumenten die complexe beslissingen tijdens de NBS-selectiefase kunnen ondersteunen en vergemakkelijken.

Decision Support Tools stellen gebruikers in staat om een ​​situatie te analyseren en vervolgens hun strategische keuzes te herdefiniëren en/of hun acties bij te stellen. De adoptie en impact van een DST kan echter worden beperkt door verschillende factoren, bijvoorbeeld toegang, beschikbaarheid van invoergegevens, onzekerheid in betrouwbaarheid, verschillen in advieskaders, regio-specifieke gegevens en kalibratievereisten. Dit project ontwikkelt een raamwerk met richtlijnen voor de ontwikkeling van DST voor NBS gebaseerde oplossingen van koolstofvastlegging, inclusief regionale toetsing van de richtlijnen in een Living Lab.

Publicaties